V pondělí 19.2.2018 odjíždí přihlášení žáci druhého stupně na pobyt na horách ve Staré Vsi. Sraz u školy v 7,30, návrat 22.2. v odpoledních hodinách.

 
 Facebook školy:  https://www.facebook.com/zs.mladecko

Zdobení stromku pro zvířátka
Poslední dny před Vánocemi žáci pečou perníčky, opékají brambory a zdobí vánoční stromek zvířátkům s lese.
 
Vánoce v OKO
První třída se vypravila prohlédnout si Opavu, zastavila se na vánočních trzích a navštívila Opavskou kulturní organizaci. Zde si děti vyrobily ozdobu vánočního anděla a seznámily se s tradicemi Vánoc.

Cesta do Betléma
V prosinci se druhá až pátá třída vydaly seznámit s tradicemi Vánoc do Opavy. Pořad připravila Opavská kulturní organizace. Žáci si prohlédli modely Betléma a seznámili se s jeho historií a tradicemi oslav Vánoc. 

Předávání slabikářů
13. 11. se žáci první třídy dočkali. Dostali svůj slabikář. Museli si ho ale zasloužit. Nejdříve jim paní učitelka připravila několik úkolů a až po jejich splnění se dali do hledání. Slabikář všichni našli a mohou se dále zlepšovat ve čtení.

Mikuláš
6. prosince se to v naší škole tradičně hemžilo čerty a anděly. Mikuláš každou třídu navštívil se svou knihou hříchů a odměnil děti podle jejich zásluh. Na výborné masky se můžete podívat do naší fotogalerie 

90. výročí školy
1. a 2. prosince jsme společně oslavili 90. výročí založení české školy v Mladecku. Kromě nádherně vyzdobené školy se spoustou vzpomínkových fotografií a starých kronik čekalo na návštěvníky občerstvení a dílničky pro děti, které připravil spolek rodičů. Vyvrcholením pátečního odpoledne byl výběr nejúspěšnějších vystoupení žáků školy za posledních deset let. Večerem nás provedli žáci deváté třídy, kteří sfoukli devět svíček na narozeninovém dortu a vyslovili škole osm přání do dalších let. Poslední, deváté přání, zůstalo i s narozeninovým přípitkem na paní ředitelku. Doufáme, že se všechna přání splní.

Podzimníčci
K akcím školy se mohou připojit i rodiče. Tentokrát mohli vyrobit se svými dětmi dekoraci z přírodních materiálů. Sešlo se nám ve škole spousta výrobků, které si můžete prohlédnout v přízemí u družiny nebo aspoň v naší fotogalerii.

72 hodin
Udělat něco pro druhé a užít si den, to se nám daří již několik let s projektem 72 hodin - pomáhám, protože chci. Žáci uklízeli okolí školy, obec Mladecko i přilehlé lesy. Odměnou starším žákům byla trička s logem akce a mladším náramek a nálepka. Všechny musíme pochválit za dobře odvedenou práci.

Drakiáda
Naše školní družina pořádá pro žáky spoustu aktivit, ale podzimní pouštění draků patří k akcím nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším. Jako každý rok (nesmíme to zakřiknout) foukal přiměřený vítr a svítilo sluníčko. Všem jejich drak vyletěl až do oblak a děti odcházely spokojeně ze školy domů.

Vaření guláše
Již tradičně po úvodních třídních schůzkách připravil spolek rodičů akci "společné vaření guláše". Zapojit se mohli všichni rodiče žáků naší školy. Suroviny poskytli sponzoři, posedělo se, popovídalo, na prodej bylo připraveno nealko i svařené víno. Bylo příjemně. Děkujeme organizátorům.

Život na zahradě
Tři děvčata deváté třídy: Aneta Housovksá, Míša Brunková a Adéla Dluhošová reprezentovaly naši školu v mezinárodní soutěži Život na zahradě. Soutěž se skládá ze 3 disciplín: Z floristiky, zahrádkářského testu a poznávání rostlin a semen. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci.

Začátek školního roku 
V tomto školním roce jsme se setkali 4. září v jídelně školy. Společně jsme přivítali 17 nových prvňáčků, kteří byli pasování na žáky naší školy.