Menu Zavřeno

Recyklohraní

Naše škola je zapojena do recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadu a zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení včetně baterií. Žáci tak mohou do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče. Podle množství odevzdaného elektroodpadu získá škola body, …
Čti více

JOY RUN

Dne 19. 5. se v Městských sadech konal již 5. ročník běžeckého asistovaného závodu JOY RUN. Naše škola je pravidelným účastníkem a ani letos tomu nebylo jinak. Někteří žáci z 8. a 9. třídy pod vedením vyučujících přispěli dobré věci a spolu se svým handicapovaným parťákem absolvovali trasu v délce …
Čti více

Výstava výtvarných prací

Týden kultury v Mladecku proběhl ve dnech 7.5.-10.5.2019 poprvé ve spolupráci s Obecním úřadem Mladecko a ZŠ Mladecko. V pondělí dne 7.5.2019 ve 13.00 hod. byla zahájena v Kulturním domě v Mladecku výstava výtvarných prací a výrobků žáků 1. – 9.třídy. Svá výtvarná díla prezentovali žáci na samostatných panelech, na …
Čti více

Školní výlet do Prahy

Ve čtvrtek 16. května vyrazili žáci 8. a 9. třídy se svými třídními učitelkami na dlouho očekávaný zajímavý dvoudenní výlet do Prahy, známé historické metropole Čech. Počasí nám oba dny přálo, jízda pohodlným vlakem byla příjemná a všichni se těšili na nové zážitky. Exkurze začínala prohlídkou Pražského hradu a gotického …
Čti více

Pohádková stezka

Dne 10.5. žáky z I. stupně a 6. třídy pohltila pohádková atmosféra a spolu s vyučujícími se vydali na Pohádkovou stezku. Na trase se  setkali s mnoha pohádkovými postavami, které si pro ně připravily různé úkoly. Po splnění stezky na všechny děti čekalo malé občersvení, které zajistil Spolek rodičů a …
Čti více

Trh pracovních příležitostí

Jako každý rok se žáci 8. třídy zúčastnili Trhu pracovních příležitostí, který pořádá Střední odborné učiliště stavební v Opavě. Tato akce je pro naše žáky vždy velice zajímá, jelikož se dozví nejen mnoho užitečných informací, ale také si řemesla vyučována na této škole mohou prakticky vyzkoušet …
Čti více

Beseda s PČR

Dne 14. 5. jsme ve škole jako hosta uvítali prap. Dalibora Štefka z Policie Velké Heraltice, který nám připravil besedu s tématy o vlastním bezpečí, dopravní výchově a kyberšikaně. Besedy se zúčastnili žáci 1. až 7. třídy. Všechna témata byla pro děti velmi poučná, bedlivě naslouchaly odborným radám a příkladům z …
Čti více

Filmový minifestival

V rámci týdenní akce naší školy „Mladecké kulturní jaro“ se ve čtvrtek 9. 5. konal ve všech třídách minifestival filmů. nižší stupeň zhlédl animované filmy, žáci šesté až deváté třídy filmy s historickou tématikou …
Čti více

Český den proti rakovině

Naše škola se letos připojila k celonárodní sbírce Český den proti rakovině. Tématem letošní sbírky jsou nádorová onemocnění plic. Sbírka proběhne ve škole 15. 5. 2019 v době od 7:20 do 14:30 hodin. Přijďte do školy podpořit nemocné zakoupením kytičky měsíčku lékařského (min. částka příspěvku je 20 Kč), případně můžete poslat …
Čti více

Zlatý list

Jako každý rok, tak i letos, 9. 5. 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili přírodovědné soutěže Zlatý list, kterou pravidelně pořádá základní škola v Břidličné. Družstvo mladších žáků obsadilo krásné 4. místo, starší žáci se umístili na místě 9. Děkujeme všem zúčastněným žákům za skvělou reprezentaci naší školy a …
Čti více

Soutěž Mladý zahrádkář a Floristika

Dne 24. 4. 2019 proběhlo v objektu Masarykovy střední školy v Opavě okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář a Floristika, které velmi úspěšně absolvovali vybraní žáci naší školy.  Vítězka okresního kola ve Floristice, Karolína Šromová nás bude reprezentovat v zemském kole floristické soutěže, které proběhne dne 30. 5. 2019 v Prostějově …
Čti více

Dny dětského čtení

V rámci akce Evropa čte – čtěte s námi se také naše škola zapojila do projektu Dny dětského čtení, které se konají od 23. dubna do 9. května. Tato data jsou spojena se Světovým dnem knihy a mezinárodním knižním veletrhem Svět knihy Praha. Žáci 6. a 7. ročníku opustili školní lavice a …
Čti více