Co o nás napsali, si můžete přečíst ve zpravodaji neziskové organizace Natura Opava. Článek je ke stažení zde 

Facebook školy:  https://www.facebook.com/zs.mladecko

Ukončení školního roku
30. června jsme slavnostně zakončili školní rok 2015/2016. Všichni se už těší na zasloužené prázdniny. Přejeme žákům i učitelům, aby si užili sluníčka a všichni jsme se zde opět v září ve zdraví sešli.

Vyřazení žáků devátého ročníku
29. června 2016 jsme se slavnostně rozloučili s žáky devátého ročníku v Obecním domě v Jakartovicích. Žáci na rozloučenou obdrželi upomínkové předměty od Spolku rodičů při ZŠ Mladecko, od paní Ludmily Veselé, a obce Mladecko. Přejeme jim hodně úspěchů v dalším životě na středních školách a učilištích.

Škola v přírodě
Žáci prvního stupně opět strávili krásný týden na škole v přírodě. Bylo nám krásně, jídlo nám chutnalo, program byl fantastický.

Den dětí
Děkujeme Spolku rodičů při ZŠ Mladecko, který už tradičně připravil Den dětí v areálu naší školy. Tentokrát byla stanoviště zaměřena ve stylu cirkusových představení. Pořadatelé z řad rodičů byli převlečeni za zaměstnance cirkusu. Kromě spousty soutěží, kde děti získávaly sladké odměny, se mohly svézt na řetízkovém kolotoči nebo si zařádit v pěnovém moři, které vytvořili dobrovolní hasiči z Bohdanovic. Za pomoc chceme také poděkovat žákům, kteří se zapojili do pořádání této akce.

Požární ochrana očima dětí - velký úspěch v soutěžích
Velkými úspěchy žáků naší školy skončila letošní soutěž Požární ochrana očima dětí, které se účastní většina škol v republice.
Na třetím místě v okresním kole se umístil se svou výtvarnou prací Ondřej Krutil, na druhém místě skončily v literární částí soutěže Barbora Brunková a Dorota Macháčková se svými díly Rudá záře a Osudný strom.
Ve své kategorii zvítězila v literární soutěži Pavla Zieglová a povídkou "To nebyl dobrý nápad" a postoupila do krajského kola. V tomto kole opět vyhrála a postoupila do celostátního finále, které skončilo jejím absolutním vítězstvím.


Lesní pedagogika
Ve dnech 9. a 10. 6. 2016 se žáci 1., 2. a 3. ročníku zúčastnili "Lesní pedagogiky." Lesem nás provázel jako každý rok Ing. Jan Birgus, který měl pro žáky připravené poznávací a naučné hry. Na konci programu si žáci opekli špekáčky, které byly sponzorským darem Lesů ČR.

Výtvarné úspěchy
Paní učitelka Mgr. Lenka Běhavá se pravidelné zúčastňuje s výtvory našich dětí výtvarné soutěže, kterou vypisuje v měsíčníku Hláska Magistrát města Opavy. V této soutěži pravidelně vítězí naši žáci. V červnu si cenu odnesla naše žákyně Magdaléna Šromová s jarní mandalou.

Návštěva divadla
Žáci druhého stupně se vypravili na poznávání města Opavy. Prohlédli si architelktonické památky města, významné stavby a kostely. Výlet zakončili ve Slezském divadle.Představení Mrazík bylo zpracováno podle známé pohádky.

Výlet na kolech. 
V sobotu vyrazili žáci páté třídy se svou třídní učitelkou p. Blažejovou a jejím manželem na 30 km výlet na kolech.

Dějepis na vlastní oči
Žáci 8. a 9. třídy navštívili s doprovodem p. uč. Trlicové skanzen vojenské techniky. Kromě prohlídky bojových vozidel, tanků a letadel doplněné odborným výkladem, se mohli žáci projet v BVP (bojovém vozidle pěchoty). Děkujeme!

Den matek
Pro své maminky a babičky si žáci od prvního do devátého ročníku připravili se svými učitelkami a vychovatelkami poděkování za jejich práci, lásku a obětavost. Odpoledne věnované maminkám bylo plné scének, tanců a divadelních vystoupení.

Zlatý list
Na krásném čtvrtém místě skončila družstva mladších i starších žáků v krajském kole přírodovědné soutěže v Břidličné. Šestičlenná družstva odpovídala na otázky z ochrany přírody, lesnictví, myslivectví, včelaření, rybářství a z obecné botaniky a zoologie. Během soutěže žáci mohli zhlédnout ukázky z kynologie a ukázky středověkého šermu.

Trh pracovních příležitostí
Žáci 7. a 8. třídy si vyzkoušeli v SOU stavebním v Opavě, jaké je to být zedníkem, elektrikářem, nebo tesařem. Pod vedením mistrů odborného výcviku si vyzkoušeli vytvořit jednoduché výrobky z daných oborů. Třeba za několik let pokryjí díru na trhu kvalitní řemeslníci pocházející z naší oblasti.

Atletika
Na stadionu Základní školy Englišova v Opavě bojovala pětičlenná družstva v atletickém čtyřboji. Naše starší žákyně se probojovaly do okresního kola, kde s plným nasazením reprezentovaly naší školu.

JOY RUN
Opět v letošním roce se naši žáci zapojili do běhu na podporu postižených, který proběhl v Opavě v Městských sadech. Běželo se se speciálně upraveným vozíčkem na trase délky 6 km.

Ptačí budky
Každoročně naši žáci v zimním období přikrmují ptáky, žijící v okolí školy a v jarních měsících zase vyvěšují a čistí ptačí budky, aby byly připravené pro hnízdění našich opeřenců. Kolik se toho v jedné budce za léto nashromáždí se můžete podívat zde.

Den mláďat
22. dubna žáci prvního stupně navštívili Masarykovu střední zemědělskou školu, která pořádala každoroční tradiční akci Den mláďat. Poté si prohlédli výstavu v obchodním domě Breda zaměřenou na stav ovzduší v Opavě.

Den Země
22. dubna byli žáci druhého stupně ve spolupráci s Lesy ČR čistit lesy v okolí své školy a obce. Na závěr této akce je čekalo opékání špekáčků.

Strom života
V rámci spolupráce se společností SmVak byli žáci 8. a 9. ročníku 20. dubna zapojeni do vědomostní hry Strom života. Žáci se dozvěděli spoustu o koloběhu vody v přírodě, o jejich chemických a fyzikálních vlastnostech. Záchrana stromů na planetě Zemi vyžadovala dovednosti a znalosti a také spoustu spolupráce a empatie.

Drumbeny
1. dubna se postupně všechny třídy zúčastnily workshopu s drumbeny, při kterém si někteří z nás sáhli až na samý kraj svých rytmických možností, nicméně jsme se u toho velice pobavili a opět něčemu novému naučili.  

ZOO soutěž Ostrava
31. března žáci naší školy byli reprezentovat školu v ZOO v Ostravě. Tentokrát soutěž proběhla na téma "savci Afriky"

Přemyslovci
30. 3. k nám dorazila Agentura Pernštejn se svým divadelním představením o dynastii Přemyslovců. Kromě toho, že jsme si osvěžili spoustu důležitých dat a faktů, byli jsme také svědky pravého rytířského souboje.

Návštěva Slezského muzea v Opavě
Ve středu 23. března 2016 navštívili naši žáci druhého až pátého ročníku Slezské muzeum, kde se zúčastnili doprovodných vzdělávacích programů. Fotografie z této akce můžete vidět v naší fotogalerii.

Mladí lidé v evropských lesích
V úterý 22. března družstvo našich žáků reprezentovalo náš okres v lesnické soutěži, která proběhla na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě. Jednalo se o regionální soutěž žáků z celé Moravy a Slezska. Tříčlenné družstvo ve složení Bára Viatrová, Eva Mazalová a Patrik Kučerka odpovídali ve vědomostním testu a pak museli určit 20 předložených živočichů a rostlin. Jen o půl bodu skončili na krásném druhém místě, čímž jim unikl postup do celostátního kola.

Divadelní představení Popelka
Dne 18. 3. 2016  žáci 1. třídy zhlédli divadelní představení Popelka ve Slezském divadle Opava. Dětem se představení moc líbilo. Také navštívili velikonoční trhy a vyzkoušeli i historický kolotoč.

Prezentační soutěž
Ve Střední strojní a umělecké škole proběhla soutěž v počítačové prezentaci na téma Můj koníček. Do okresního kola se probojovala naše žákyně deváté třídy Bára Viatrová, která zde obsadila pěkné třetí místo. S pomocí doprovodného družstva také soutěžila v doplňkovém testu.

Divadelní lízátko
Dramatický kroužek po d vedením paní vychovatelky Pruskové se již tradičně zúčastnil soutěže v Divadelním lízátku. Tentokrát vystoupil s pohádkou O Opravdovém princi. S touto pohádkou vystoupil také na Den matek v Jakartovicích.

Zapojení do soutěží
V okrskovém kole recitační soutěže reprezentovali naši školu tři žáci. Anna Bernardová, Tomáš Liška a Magdaléna Gališová. Anna Bernardová postoupila do okresního kola, kde se umístila na krásném druhém místě. Všem těmto žákům děkujeme za reprezentaci a Aničce Bernardové držíme palce při soutěži nejlepších žáků Moravskoslezského kraje.
Také blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci Vojtěchu Gališovi, Anetě Housovské, Zuzaně Havlíkové a Báře Viatrové v okresních kolech zeměpisné olympiády a  olympiády z anglického jazyka.

Maškarní ples
Před začátkem jarních prázdnin, 12. února byl uspořádán ještě další ples. Tentokrát však maškarní, na kterém si „zařádili“ žáci prvního stupně společně se svými třídními učitelkami, převlečenými za čarodějnice. Nepřeberné množství masek svědčilo o vynalézavosti a kreativitě jak dětí, tak také jejich rodičů, kteří doma s přípravou masek pomáhali. Masky si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Výtvarná soutěž
V rámci výtvarné výchovy se žáci čtvrté a páté třídy zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásil zpravodaj města Opavy - Hláska. Téma soutěže znělo "Můj nejhezčí dárek pod stromečkem". Výherci se stali žáci naší školy Tomáš Liška  s dřevěnými šachy  a Ondřej Kuš s chodícím a mluvícím tučňákem.. Chlapci za své práce byli odměněni pěknými cenami.

Školní ples
V pátek 29. ledna 2016 pořádal náš Spolek rodičů v pořadí již 6. školní ples. Akce byla po organizační stránce opět výborně připravená. Velké poděkování patří všem organizátorům, zvláště paní Ihnové. K tanci a poslechu hrála kapela Videton. Bylo připraveno výborné občerstvení a na účastníky čekala bohatá tombola. Chceme touto cestou také poděkovat sponzorům plesu, kteří jsou uvedeni zde.

Dentální hygiena
27. ledna naši školu navštívily studentky zubního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a proškolily naše žáky, o zásadách ústní hygieny a péče o chrup. Při tom jim také vysvětlily, jaká je stavba a funkce chrupu.

Zápis do 1. třídy
15. ledna 2016 proběhl na naší škole zápis do první třídy na školní rok 2016 - 2017. U zápisu opět učitelkám prvního stupně pomáhali žáci osmé a deváté třídy. Tentokrát se na děti usmívali červenonosí klauni a děti svoji školní zralost prokazovaly plněním úkolů, jako například zapínáním knoflíků, zavazováním tkaniček, určováním barev, malováním postavy či počítáním do pěti. Některé fotografie jsou k vidění v naší fotogalerii.

Technické vzdělávání ve spojení s jazyky
V rámci projektu financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) prostřednictvím ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy (MŠMT), jsme se zapojili do vzdělávání v anglickém jazyce formou Blended learningu. Učebna výpočetní techniky byla díky tomu vybavena kvalitními sluchátky a žáci se mohli začít vzdělávat individuálně na své jazykové úrovni pod dohledem paní učitelky Halamajové.
Dále z tohoto projektu byla školní dílna vybavena novým nářadím a novými pracovními stoly a v učebně přibyla nová interaktivní tabule. Žáci za pomoci paní učitelky Ochranové vyráběli např. domeček pro morče, řehtačky, makety mostu nebo domu atd. Tyto předměty vycházely ze zájmů dětí.
Všechny projekty z ministerstva školství jsou plně financovány bez účasti zřizovatele.


Zdobení vánočního stromečku
Před vánočními prázdninami žáci prvního stupně  zdobili vánoční stromeček pro zvířátka jablky, mrkvemi, rozinkami navlečenými na niti. Některé děti  si vyrobily  i jednoduchá krmítka z PET lahví, která naplnily semínky slunečnic . Přestože počasí připomínalo spíše jaro, vánoční náladu dětí to nijak neovlivnilo.

Vánoční besídka
V předvánočním shonu si naši žáci pod vedením svých třídních učitelek připravili pro rodiče v pátek 18. prosince Vánoční vystoupení. Toto vystoupení se neslo v pohádkovém duchu. Můžete si jej prohlédnout na záznamu zde (omluvte prosím zhoršenou kvalitu záznamu). Rodiče se mohli občerstvit v minikavárně Spolku rodičů při ZŠ Mladecko a prohlédnout si prodejní minivýstavku s výtvory našich žáků.

Mikuláš
Jako každým rokem, tak i letos navštívil naši školu Mikuláš, vedle kterého nesměli chybět andělé a čerti. A že těch čertů bylo letos dost, se můžete přesvědčit v naší fotogalerii.

Ozdravný pobyt žáků
V pondělí 2. listopadu 2015 odjeli všichni žáci vyššího stupně na 10 dní do Staré Vsi u Rýmařova. Jednalo se o projekt ozdravného pobytu pod názvem Význam lesa pro život, který byl finančně podporovan ministerstvem životního prostředí. Více podrobností o činnosti žáků se dozvíte v záložce Projekty. Fotografie jsou samozřejmě v naší fotogalerii.

Putování za světýlky
V pátek 23. října navtívili rodiče s dětmi školu. Pro děti bylo ve škole připraveno spoustu úkolů a soutěží. Čekal na ně pytel strašpytlík, malování obličejových masek, výroba tykadel, přenášení včelek nebo sbírání květin se zavázanýma očima. Děti byly za úspěšné splnění úkolů odměněny lampiónem. Po setmění na všechny čekal závěrečný úkol. Všichni museli odvážně projít stezkou označenou světýlky. Nechybělo také občerstvení a opékání špekáčků. Doufáme, že se všem návštěvníkům líbila nová výzdoba školy.

72 hodin
V pátek 9.10.2015 v rámci celostátního projektu 72 hodin žáci naší školy uklidili ve svém okolí a zasadili stromy. V rámci projektu jsme dostali 3 velké sedmdesátikilogramové javory, které jsme zasadili v areálu školy. V rámci projektu žáci od sponzorů dostali balenou vodu Toma, džus a žáci druhého stupně trička. Žáci se do akce i přes nepříznivé počasí pustili s takovým elánem, že posbírali i odpadky naházené na odvodněném břehu rybníku, jak je vidět z přiložených fotografií ve fotogalerii.
Touto cestou bych ráda poděkovala panu Petru Brhlovi, který nám ve vlastní režii přivezl z Ostravy těžké stromy a balenou vodu s džusy. Bez jeho pomoci bychom nemohli akci v takovém rozsahu uskutečnit.

 
Drakiáda
V pátek 2. října jsme využili posledních slunných podzimních dnů a v družině proběhla drakiáda. Děti se předvedly se svými draky a přestože nám podmínky ztěžoval slabý vítr, tak žáci ukázali své umění a draci vzlétli.

Úspěch v soutěži „Kreslím, kreslíš, kreslíme…“
První výraznější úspěch žáků naší školy nenechal na sebe čekat ani v letošním školním roce. Žákyně 9. ročníku Bára Viatrová ve čtvrtek 24. září se umístila na druhém místě v soutěži „Kreslím, kreslíš, kreslíme…“, která se uskutečnila na Střední umělecké škole. Jedná se o vcelku unikátní akci, kdy žáci od prvních do devátých tříd kreslí v tělocvičně školy portréty figurantů, žáků vyšších ročníků. Všechny práce vyhodnocovala odborná komise složená z řad učitelů SUŠ, s důrazem na posouzení talentu zúčastněných dětí. Nejedná se tedy o volnost výtvarného vyjádření, kde se v poslední době ustálil úzus současné dětské výtvarné pedagogiky, ale o schopnost zpracovat zadané téma.

Vaření guláše
Jako každý rok proběhlo setkání rodičů a učitelů na hřišti školy. Toto setkání připravil Spolek rodičů při ZŠ Mladecko, jehož členové zajistili suroviny. Hlavním kuchařem byl letos pan Ing. Jan Birgus. Mile nás potěšilo, že se akce zúčastnili také loňští absolventi naší školy.

Mezinárodní soutěž dětí v zahhradnických dovednostech
Někteří žáci druhého stupně v pátek 25. září reprezentovali naši školu v Ostravě v Mezinárodní soutěži v zahradnických dovednostech. Jako každým rokem museli prokázat teoretické znalosti z botaniky a praktické znalosti z poznávání rostlin a semen, se kterými se můžeme setkat na zahradě. Rovněž byli hodnoceni z aranžování. Z této soutěže si odnesli nejen nové poznatky, ale také spoustu hodnotných cen.

Oprava sociálních zařízení
Naše škola se před prázdninami potýkala s havarijním stavem sociálního zařízení. Protože obec neposkytuje škole dostatečné finanční prostředky na potřebné opravy, byla paní starostka požádána o řešení tak, aby sociální zařízení odpovídala hygienickým předpisům.
Paní starostka se rozhodla, že opravu zajistí v rámci úsporných opatření sama pomocí obecních zaměstnanců a svého bratra. Bohužel se obáváme, že vynaložená práce a nemalé finanční prostředky nevyřešily daný problém, jelikož hygienické požadavky stále nejsou splněny - viz
fotogalerie.

Představení pro prvňáčky
V úterý 15.září naši prvňáčci zhlédli divadelní představení Broučci podle stejnojmenné knížky Jana Karafiáta. Trochu prozkoumali i divadlo a o přestávce byli odměněni výborným koblížkem. Dětem se představení velmi líbilo a s sebou si odnášely nejen pěkný zážitek, ale i malý dárek-  papírové hodiny, záložku, rozvrh hodin.

Jazykově poznávací pobyt ve Velké Británii
V rámci projektu financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) prostřednictvím ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy (MŠMT), se žáci druhého stupně zúčastnili osmidenního jazykově vzdělávacího pobytu ve Velké Británii. V rámci svého pobytu navštívili pamětihodnosti Londýna, jako jsou Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Whitehall, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Britské muzeum, Tower Bridge, Tower of London, prošli se po nábřeží Temže a pluli lodí na Greenwich. Mimo Londýn zhlédli další významné pametihodnosti Británie, jako jsou Stonehenge, rybářskou vesničku Clovelly, proslavenou dílem Charlese Dickense, světoznámou katedrálu Salisbury, národní park Exmoor a především nádherné městečko Ilfracombe, kde byli žáci ubytovaní v rodinách a zúčastnili se výuky angličtiny v místní jazykové škole. Výběr některých fotografií byl postupně vkládán na facebook školy již v době pobytu. Další výběr fotografií můžete zhlédnout v naší fotogalerii.
 
Zahájení školního roku
Dne 1. září jsme se jako každý rok všichni (žáci, učitelé a rodiče žáků první třídy) setkali v jídelně naší školy na slavnostním zahájení. Žáčci první třídy byli pasováni ředitelkou školy Ing. Vladimírou Mazalovou na žáky ZŠ Mladecko. Fotografie jsou v naší fotogalerii
Letos je vyučováno dvoutřídně pouze v 2. a 3. třídě.