Facebook školy:  https://www.facebook.com/zs.mladecko


Předávání slabikářů
21.listopadu proběhla vědomostní hra "Cesta za pokladem", ve které prokázali žáci prvního ročníku znalosti na takové úrovni, že jim paní učitelka Běhavá mohla všem předat SLABIKÁŘ.

ZOO soutěž v Ostravě
Každý rok se naše škola zúčastní přírodovědné soutěže v ZOO Ostrava. Ve čtvrtek 10.11. opět naši zástupci druhého stupně navštívili ZOO v Ostravě, kde reprezentovali naši školu, tentokrát na téma papoušci

Putování za světýlky
Mnoho z Vás navštívilo naši již tradiční akci Putování za světýlky. Hned ráno jsme Vám nabídli ukázkovou hodinu v první třídě a odpoledne prohlídku školy, plnění úkolů pro děti a pochod s lampióny. Chceme poděkovat pořadatelům, ať už ze strany učitelů, tak i našich žáků a také rodičů, kteří se starali o Vaše občerstvení. AKCE SE TOTIŽ POVEDLA!

Vyřezávání dýní
Vyřezáváním dýní pro Arboretum Nový Dvůr se žáci zúčastnili soutěže vyhlášeného tímto Arboretem pod názvem Vyřež/š si svou dýni. Žáci tak obsadili pěkné první místo v této soutěži.

Výlet do Prahy
V naší škole se snažíme seznámit naše žáky s jedním z nejstarších měst České republiky, s naším hlavním městem - Prahou. Proto na konci října stejně jako před dvěma lety vyrazila 8. a 9. třída na výlet do Prahy, kde se seznámili s jejími světoznámými stavbami, ať už historickými, tak současnými.

Drakiáda
Jako každý rok proběhla ve školní družině na podzim akce pouštění draků. Paní vychovatelka Prusková opět objednala pěkné počasí, proto všem žákům drak nádherně lítal a všichni si tuto akci užili. Ve fotogalerii můžete vidět některé draky, které se zúčastnily této drakiády.

Slezské divadlo
Ve středu dne 18.10. žáci prvního ročníku zhlédli v opavském divadle pohádku Broučci. Prohlédli si také prostory divadla a po skončení představení dostali pohlednici budovy. V informačním centru si pak pohlednice orazítkovali. Před zpáteční cestou se posilnili marmeládovým šátečkem a zadováděli si na průlezkách v městském parku. Všechny děti si odnesly hezké zážitky.

72 hodin
V pátek 14. října jsme se opět zapojili do úklidu svého okolí. Vyčistili jsme kus obce Mladecko, část Luhů a Deštné a přilehlé lesy. Žáci první třídy uklidili okolo školy. Kluci z osmé třídy zasadili na školní pozemek ovocné stromy, o které jsme si v rámci této celostátní akci zažádali. Všem zúčastněným žákům a učitelům děkujeme. Ve fotogalerii můžete vidět několik fotografií z této akce.

ZOO Olomouc
Ve středu 12.10.2016 naše škola vyrazila na výlet do ZOO Olomouc. Velkou zásluhu na tomto výletu měl pan Ing. Blažej a jeho firma Fasset s.r.o a Spolek rodičů při ZŠ Mladecko. Pan Blažej zaplatil dopravu autobusy a Spolek rodičů dětem vstupné, za což velice děkujeme. Počasí nám vyšlo a návštěva ZOO byla úžasná. Trošku jsme se báli, že už zvířata budou schovaná, ale nakonec skutečnost daleko předčila očekávání. Navíc jsme v zoologické zahradě byli skoro sami bez jiných návštěvníků, takže to vypadalo, jako by tam zvířata byla pouze pro nás.

Mezinárodní zahrádkářská soutěž
Vzhledem k výborným výsledkům v přírodovědných soutěžích byli naši žáci vybráni, aby reprezentovali opavský okres v Mezinárodní zahrádkářské soutěži. Soutěž proběhla 23.září 2016 na výstavišti Černá louka v Ostravě . Zahrádkářská soutěž se skládala ze tří částí. Nejprve žáci museli vytvořit podzimní vazbu, pak následoval test ze zahradnických dovedností a na závěr musei poznat čtyřicet rostlin a semen. Děkujeme všem zúčastněným za příkladnou reprezentaci.

Vyřezávání dýní
Stejně jako v loňském roce nás požádalo Arboretum Nový dvůr o přípravu výstavy, která proběhla na začátku školního roku v parku arboreta. Žáci v družině ukázali své umění při vyřezávání dýní Fotografie jsou umístěny v naší fotogalerii.

Kotlíkový guláš
Děkujeme rodičům za uskutečnění akce Vaření kotlíkového guláše. Počasí nám přálo, guláš byl výborný. Jsme rádi, že si i v dnešní uspěchané době někteří rodiče udělají čas na přátele, školu a v neposlední řadě i na své děti.

Zahájení školního roku 2016 - 2017
Zahájení školního roku 2016/2017 proběhlo 1. září 2016 jako každoročně ve školní jídelně. Noví žáčci byli pasováni ředitelkou školy na žáky naší základní školy. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie.