Facebook školy:  https://www.facebook.com/zs.mladecko


Škola v přírodě
Žáci prvního stupně a jejich paní učitelky opět strávili krásných pět dní ve škole v přírodě s Dětskou agenturou ve středisku Maya u Zlatých Hor. Žáci se nám vrátili spokojení, vydrželi odloučení od svých rodičů a naučili se spoustu nových dovedností. 

Návštěva arboreta v Novém Dvoře.
Naši žáci vyhráli v soutěži Vyřež si svou dýni. Odměnou byla prohlídka skleníků arboreta. Proto jsme se ve čtvrtek vydali na výlet do Nového Dvora. Součástí prohlídky byla i výstava tropických motýků. Opět bylo slunečno a všichni se vrátili domů spokojení.

Výlety žáků druhého stupně
V pondělí a v úterý 12. a 13. června vyrazili žáci druhého stupně se svými učitelkami, vychovatelkou školní družiny a panem školníkem na poznávání blízkého i vzdálenějšího okolí. 6. a 8. třída strávily dobrodružný den v Heiparku v Tošovicích. Všichni si užili den na bobové dráze, tubingu, trampolínách, na rodeu a ostatních atrakcích.
7. třída vyrazila na kolech do Mokřinek, aby si zahrály paintball.
Žáci 9. třídy se vydali na dvoudenní výlet na kolech k Slezské Hartě. Noc strávili v obecní  chatě Jakartovic u břidlicových lomů. Počasí jim přálo a všichni se vrátili spokojeni.

Den dětí pořádaný Spolkem rodičů při ZŠ Mladecko
9. června proběhla tradiční akce oslavy Dne dětí. Tentokrát rodiče připravili stanoviště plná úkolů na téma zoologická zahrada. Děti se vydaly do různých světadílů, prohlédly si zástupce chovaných zvířat ze Střediska volného času v Opavě, mohly si vystřelit z luku. Za splnění úkolů každé dítě dostalo sladkou odměnu a mohlo se svézt na kolotoči. Na závěr dobrovolní hasiči připravili pro děti pěnu na dovádění.

Joy run
Naše škola se tradičně zapojuje do charitativního běhu na podporu handicapovaných dětí. V letošním roce se zúčastnila dvě družstva, jejíž členové doprovodily na okruhu dlouhém 6 km dvě postižené holčičky. Pro ně je invalidní vozík každodenní potřebou. Tímto i naše škola částečně přispěla na nákup invalidního vozíku.

Návštěva SOU stavebního v Opavě
Žákům osmé třídy nabídlo SOU stavební možnost vyzkoušet si řemesla, která vyučují. Chlapci a děvčata si mohli vyzkoušet být truhlářem, či zedníkem, dozvěděli se zajímavosti o dřevozpracujícím průmyslu, instalatérství, klempířství a elektrikářství.

Život v kutně
Naši prvňáčci navštívili Okresní kulturní dům v Opavě, kde se zúčastnili historického programu k dějinám dominikánského kláštera. Děti se.vydaly po stopách mnichů, zjistily, co klášterní život obnášel, jak to v klášteře vypadalo, co se v něm dělo a kde vlastně dominikáni vzali své jméno.

Projekt "O medu, včelách, lidech aneb jak se dělá med"
V rámci projektu "O medu, včelách, lidech aneb jak se dělá med", do kterého naši školu přizvala Masarykova střední zemědělsko-technická škola, vyjeli žáci 4. a 5. ročníku do Včelařského muzea v Chlebovicích u Frýdku-Místku..Žáci si rozšířili své znalosti o chovu včel a vyrobili si svíčku ze včelího vosku.

Atletický čtyřboj
Družstvo chlapců druhého stupně úspěšně reprezentovalo naší školu v okresním přeboru atletického čtyřboje. Chlapci museli prokázat rychlost, sílu a vytrvalost.

Den matek
V úterý 16. května v 16.00 proběhla v jídelně školy vystoupení žáků ke Dni matek. Maminky a babičky se mohly potěšit tanečky, básničkami a žáci si pro ně připravily také dvě pohádky. Občerstvení již tradičně zajistil Spolek rodičů při ZŠ Mladecko.

Afrikana
Mnoho nových informací o Africe nám pomohla objevit skupina Afrikana. Vtáhla nás do států rovníkové Afriky pomocí projekce a rytmů.

Den Země
V rámci oslav Dne Země se žáci prvního stupně vypravili na výstavu mláďat, kterou pořádala Masarykova střední zemědělská škola v Opavě. Žáci druhého stupně ve spoluprácí s Lesy ČR a.s. se vydali vyčistit les v okolí školy. Odměnou jim bylo kromě pocitu z dobře vykonané práce i opékání špekáčků.

Soutěž Mladý zahrádkář
Ve středu 26. dubna vybraní žáci reprezentovali už tradičně naši školu v soutěži Mladý zahrádkář a Floristika na Masarykově střední zemědělské škole v Opavě. Tomáš Liška obsadil krásné druhé místo.

Zápis do první třídy
Letošní zápis se nesl v pirátském duchu. Budoucí prvňáčci plnili úkoly, které prověřily jejich připravenost na vstup do první třídy. Jsme velmi rádi, že děti z mateřské školy výborně zvládly požadavky, které jsou na ně před vstupem do školy kladeny. V rámci zápisu proběhla velikonoční výstavka, která potrvá až do středy 12. dubna. Všichni jste srdečně zváni.

Hasik
Každý rok chodí na naši školu dobrovolní hasiči s maskotem Hasíkem. I v letošním roce proškolili žáky 2. a 6. třídy o tom, jak se chovat v nebezpečných situacích. Patří jim od nás velké poděkování.

Zeměpisná olympiáda
Žák sedmé třídy Vojtěch Gališ v okresním kole zeměpisné olympiády se podělil se svým konkurentem o druhé a třetí místo. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Pobyt na horách
Od 13. 2. do 16. 2. se žáci druhého stupně účastnili pobytu na horách spojeným s lyžováním ve Žďárském potoce. Ubytováni byli v chatě Orientka. Jak můžete vidět na fotografiích, počasí jim přálo. Dopravu sponzorsky zajistily obce Jakartovice a Litultovice, za což jim patří naše poděkování.

Školní ples
V sobotu 11. února proběhl v pořadí již 7. školní ples, který pořádal Spolek rodičů při ZŠ Mladecko. K tanci hrála skupina Duo Magion a zlatým hřebem večera bylo vylosování tomboly, kde prvním místem byl tradičně divočák. Sponzoři plesu jsou uvedeni zde.

Maškarní ples
Poslední den prvního pololetí proběhl v tělocvičně školy Maškarní ples. Samozřejmě nechyběla dobrá nálada a pro děti bohatá tombola. Jaké masky si žáci vytvořili si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Projekt "O medu, včelách, lidech aneb jak se dělá med"
Naše škola se stala partnerskou školou MSŠZ a VOŠ v Opavě, kde spolupracujeme na projektu O medu, včelách, lidech aneb jak se dělá med. Na první lekci se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili výroby perníčků z medu. Tento projekt je podporován Moravskoslezským krajem. Jsme rádi, že se nám daří na projektech spolupracovat i se středními školami a žáci získají dovednosti, které bychom jim sami nedokázali zprostředkovat. Jde o to větší úspěch, jelikož jsme teprve třetí školou opavského okresu, která byla ke spolupráci přizvána. V rámci tohoto projektu by si žáci měli rozšířit znalosti o chovu včel, navštívit včelařské muzeum ve Frýdku Místku nebo si odlít svíčku ze včelího vosku.

Mikuláš
Jako každým rokem, naší školu navštívil Mikuláš. Jedná so o tradiční akci, kterou zajišťují žáci 9. třídy. Čerti byli strašidelní, andělé dobrotiví a Mikuláš spravedlivý. Balíčky pro hodné děti (všechny žáky mladecké školy) dodal Spolek rodičů při ZŠ Mladecko.

Advent v Jakartovické školce
28.11. nás pozvala jakartovická školka na oslavu začátku letošního adventu. Děvčata z prvního stupně se zapojila do programu básničkami a písničkou, které nacvičila za pomoci paní učitelky Szwarcové. Dramatický kroužek pod vedením vychovatelky Jarky Pruskové připravil pro děti pohádku Psí princezna. A jako vždy děti sledovaly ani nedutaly. Zažily jsme opravdu krásné chvilky, které nás příjemně svátečně naladily a už se všichni těšíme na Vánoce. Fotografie z této akce můžete vidět v naší fotogalerii.

Opava Cantát
Již tradičně jsme jako jediná základní škola v regionu, ve které probíhá vystoupení některého ze souborů zúčasněného v hudební soutěži Opava cantát. V letošním roce proběhlo v naší škole vystoupení pěveckého sboru ze Strakonic. Žáci a žákyně strakonického gymnázia nám předvedli, jak takový sbor funguje, seznámili naše žáky s tím, jak se tvoří melodie. Předvedli písně z různých konců světa a nechyběl ani tanec.

Předávání slabikářů
21.listopadu proběhla vědomostní hra "Cesta za pokladem", ve které prokázali žáci prvního ročníku znalosti na takové úrovni, že jim paní učitelka Běhavá mohla všem předat SLABIKÁŘ.

ZOO soutěž v Ostravě
Každý rok se naše škola zúčastní přírodovědné soutěže v ZOO Ostrava. Ve čtvrtek 10.11. opět naši zástupci druhého stupně navštívili ZOO v Ostravě, kde reprezentovali naši školu, tentokrát na téma papoušci. Viz. naše fotogalerie.

Putování za světýlky
Mnoho z Vás navštívilo naši již tradiční akci Putování za světýlky. Hned ráno jsme Vám nabídli ukázkovou hodinu v první třídě a odpoledne prohlídku školy, plnění úkolů pro děti a pochod s lampióny. Chceme poděkovat pořadatelům, ať už ze strany učitelů, tak i našich žáků a také rodičů, kteří se starali o Vaše občerstvení. AKCE SE TOTIŽ POVEDLA!

Vyřezávání dýní
Vyřezáváním dýní pro Arboretum Nový Dvůr se žáci zúčastnili soutěže vyhlášeného tímto Arboretem pod názvem Vyřež/š si svou dýni. Žáci tak obsadili pěkné první místo v této soutěži.

Výlet do Prahy
V naší škole se snažíme seznámit naše žáky s jedním z nejstarších měst České republiky, s naším hlavním městem - Prahou. Proto na konci října stejně jako před dvěma lety vyrazila 8. a 9. třída na výlet do Prahy, kde se seznámili s jejími světoznámými stavbami, ať už historickými, tak současnými.

Drakiáda
Jako každý rok proběhla ve školní družině na podzim akce pouštění draků. Paní vychovatelka Prusková opět objednala pěkné počasí, proto všem žákům drak nádherně lítal a všichni si tuto akci užili. Ve fotogalerii můžete vidět některé draky, které se zúčastnily této drakiády.

Slezské divadlo
Ve středu dne 18.10. žáci prvního ročníku zhlédli v opavském divadle pohádku Broučci. Prohlédli si také prostory divadla a po skončení představení dostali pohlednici budovy. V informačním centru si pak pohlednice orazítkovali. Před zpáteční cestou se posilnili marmeládovým šátečkem a zadováděli si na průlezkách v městském parku. Všechny děti si odnesly hezké zážitky.

72 hodin
V pátek 14. října jsme se opět zapojili do úklidu svého okolí. Vyčistili jsme kus obce Mladecko, část Luhů a Deštné a přilehlé lesy. Žáci první třídy uklidili okolo školy. Kluci z osmé třídy zasadili na školní pozemek ovocné stromy, o které jsme si v rámci této celostátní akci zažádali. Všem zúčastněným žákům a učitelům děkujeme. Ve fotogalerii můžete vidět několik fotografií z této akce.

ZOO Olomouc
Ve středu 12.10.2016 naše škola vyrazila na výlet do ZOO Olomouc. Velkou zásluhu na tomto výletu měl pan Ing. Blažej a jeho firma Fasset s.r.o a Spolek rodičů při ZŠ Mladecko. Pan Blažej zaplatil dopravu autobusy a Spolek rodičů dětem vstupné, za což velice děkujeme. Počasí nám vyšlo a návštěva ZOO byla úžasná. Trošku jsme se báli, že už zvířata budou schovaná, ale nakonec skutečnost daleko předčila očekávání. Navíc jsme v zoologické zahradě byli skoro sami bez jiných návštěvníků, takže to vypadalo, jako by tam zvířata byla pouze pro nás.

Mezinárodní zahrádkářská soutěž
Vzhledem k výborným výsledkům v přírodovědných soutěžích byli naši žáci vybráni, aby reprezentovali opavský okres v Mezinárodní zahrádkářské soutěži. Soutěž proběhla 23.září 2016 na výstavišti Černá louka v Ostravě . Zahrádkářská soutěž se skládala ze tří částí. Nejprve žáci museli vytvořit podzimní vazbu, pak následoval test ze zahradnických dovedností a na závěr musei poznat čtyřicet rostlin a semen. Děkujeme všem zúčastněným za příkladnou reprezentaci.

Vyřezávání dýní
Stejně jako v loňském roce nás požádalo Arboretum Nový dvůr o přípravu výstavy, která proběhla na začátku školního roku v parku arboreta. Žáci v družině ukázali své umění při vyřezávání dýní Fotografie jsou umístěny v naší fotogalerii.

Kotlíkový guláš
Děkujeme rodičům za uskutečnění akce Vaření kotlíkového guláše. Počasí nám přálo, guláš byl výborný. Jsme rádi, že si i v dnešní uspěchané době někteří rodiče udělají čas na přátele, školu a v neposlední řadě i na své děti.

Zahájení školního roku 2016 - 2017
Zahájení školního roku 2016/2017 proběhlo 1. září 2016 jako každoročně ve školní jídelně. Noví žáčci byli pasováni ředitelkou školy na žáky naší základní školy. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie.