Menu Zavřeno

Vzdělávací exkurze : Svět techniky v Ostravě Vítkovicích

Dne 18.2. se žáci naší školy zúčastnili exkurze do populárně naučného centra Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích. Žáci 7. a 8. třídy absolvovali blok přednášek o robotice a programování, vyzkoušeli se, jak sestavit a ovládat vlastního robota z Lega. Žáci 9. třídy se dověděli zajímavosti z odvětví jaderné fyziky …
Čti více

Hasík ve 2. třídě

Opět po roce dne 17.2. zavítali do 2. třídy opavští hasiči. Žáci získali další poznatky o jejich práci, o první pomoci při popáleninách. Vyzkoušeli si , jak nahlásit požár a tímto si zopakovali důležitá telefonní čísla. Hasiči měli pro děti připraveny i malé dárky – omalovánky a sladké odměny. Za …
Čti více

Recitační soutěž a Soutěž družstev

V lednu proběhlo třídní kolo recitační soutěže v 1. – 5. třídě. Každá třída si vybrala 3 – 4 zástupce, kteří ji reprezentovali ve školním kole (proběhlo v pátek 14. 2. 2020). Porota to neměla vůbec lehké vybrat 3 nejlepší, proto ve 2. kategorii byla dvě 1. místa. Žáci byli …
Čti více

Den etikety – ples pro žáky školy

V pátek 14. 2. proběhl na naší škole projektový den na téma ETIKETA. Žáci z druhého stupně zpracovávali zajímavá témata. Zaměřili se na správné chování v restauraci, zásady telefonování, zdravení a představování. Připravené scénky předvedli před ostatními žáky a porotou, která jejich výkony ohodnotila. Součástí prezentace byl také test. V …
Čti více

Bovýsek ve výuce

V pondělí 27. 1. 2020 se na děti 1. – 4. třídy přišel podívat Bovýsek. Nachystal si pro ně spoustu otázek a úkolů, které děti s radostí a velmi dobře vyřešily. Také nás čekala ochutnávka cizokrajného ovoce ( 1. – 9. třída), na které jsme si všichni pochutnali. Akce byla …
Čti více

Oznámení o změně v rozvrhu hodin žáků

Oznamujeme, že z důvodu školení pedagogického sboru dojde k následujícím změnám v rozvrhu hodin žáků: čtvrtek 30. 1. 2020 1. – 3. vyučovací hodina proběhne dle rozvrhu hodin, 4. vyučovací hodinu se žákům bude rozdávat výpis z vysvědčení. Vyučování bude ukončeno na I. stupni v 11:15, na II. stupni v …
Čti více

Pobyt na horách

Ve dnech 6. 1. až 9. 1. se žáci 7. – 9. třídy zúčastnili pobytu na horách ve Staré Vsi u Rýmařova. Plni očekávání se sešli v pondělí ráno před školou a společně jsme se vydali vstříc zimnímu dobrodružství. Při příjezdu na místo nás překvapila sněhová nadílka, které vytvořila úsměv …
Čti více

Třídní schůzky formou individuálních pohovorů s rodiči a žáky

Vážení rodiče, třídní schůzky formou individuálních pohovorů s rodiči a žáky proběhnou v pondělí 13. 1. 2020, od 15:30 h do 17:00 h. Pro rodiče žáků 9. třídy proběhnou v době od 15:30 h do 15:45 h hromadné třídní schůzky z důvodu sdělení informací k přihláškám na SŠ. Poté budou probíhat individuální pohovory. Jsme si vědomi časové náročnosti pohovorů, proto nově nabízíme rezervační systém …
Čti více

Přednáška HELP P3

Ve středu 18.12.2019 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili přednášky o poruchách příjmu potravy, kterou pro základní školy prezentují studenti Slezského gymnázia v Opavě. Přednáška má upozornit mladé lidi na příčiny a důsledky anorexie, bulimie a dalších poruch příjmu potravy. Součástí přednášky je i video prezentace, příběhy ze života …
Čti více

Vánoce v lese

Ještě před odchodem na vánoční prázdniny žáci 1. stupně připravili malé pohoštění i zvířatům v lese. Jablka, mrkvičky i suché pečivo nechybělo na stromečku ani v krmelci. Poprvé se žákům podařilo v létě i usušit seno, takže zvířata měla všeho hojnost. Chyběl akorát sníh, který by vánoční atmosféru navodil více …
Čti více

Žákovský parlament

Mnohokrát děkujeme všem, kteří přispěli do blešího trhu. Jsme rádi, že vybraná částka poslouží na nákup pomůcek a potěší tak děti při ZŠ Dostojevského v Opavě. V pátek 20. prosince se všichni žáci sešli u stromečku a zazpívali si vánoční písničky. PŘEJEME RADOSTNÉ VÁNOCE A HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI …
Čti více

Dárečky ve školní družině

I když jsou Vánoce až za pár dní, do naší družiny zavítal Ježíšek už v úterý 17. 12. Obě oddělení naší družiny se společně sešla u nazdobeného vánočního stromečku. Děti zazpívaly koledy a rozbalily dárečky, které jim Ježíšek přinesl. Tímto bychom chtěli poděkovat Sdružení rodičů, které také přispělo zakoupením dárečků …
Čti více