Menu Zavřeno

Divadelní představení Babička drsňačka

Dne 8. 10. žáci druhého stupně navštívili Slezské divadlo v Opavě, kde zhlédli crazy komedii Babička drsňačka. Divadelní představení bylo svým tématem blízké našim žákům, protože jednou z hlavních postav byl jedenáctiletý Ben, který jim byl svým věkem a chováním blízký.  Ben  považuje svou babičku za nudnou stařenu a nechce …
Čti více

SK Sportisimo z.s. – informace

Přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů si můžete vyzvednout u ředitelky nebo zástupkyně školy …
Čti více
Zahrádkářská soutěž

Mezinárodní zahrádkářská soutěž dětí

Dne 20.září letošního roku se dvě naše žákyně úspěšně zúčastnily mezinárodní zahrádkářské soutěže konané v Ostravě. Žákyně absolvovaly soutěž zručnosti v podzimním aranžmá ze živých rostlin, vědomostní test a poznávačku živých exemplářů.  Úspěch soutěže byl završen doprovodným programem, kdy jsme si prohlédli hasičské muzeum, a hasičskou techniku SŽDC Ostrava – …
Čti více

Návrh na nový školní řád

Po proběhlém dotazníkovém šetření a konzultací s pedagogickou radou mi dovolte předložit návrh na znění nového školního řádu. Po připomínkování a případné úpravě bude konečné znění školního řádu předloženo školské radě ke schválení. Předpokládá se, že školní řád začne platit 1. 9. 2019. Připomínky a návrhy k novému znění mají …
Čti více

Úřední dny kanceláře školy

Krásné prázdniny všem. Tento příspěvek se pravidelně aktualizuje a uvedené termíny se mohou měnit! Poslední aktualizace: 29. 7. 2019 V případě, že potřebujete cokoli řešit s vedením školy, můžete si domluvit termín setkání emailem (lucie.mausova@zsmladecko.cz; info@zsmladecko.cz), popř. telefonicky  či sms na čísle 721 636 038. Vedení školy (ředitelka, popř. zástupkyně …
Čti více

Rozloučení s devátou třídou

Konec školního roku je velká událost pro všechny žáky, pro žáky deváté třídy však znamená konec jedné životní etapy. Přeci jenom se loučí s lidmi, se kterými strávili devět let svého života. Slavnostní rozloučení letošních deváťáků proběhlo v pondělí 24. června na Obecním úřadě v Jakartovicích. Po slavnostních proslovech paní ředitelky Mgr. Lucie …
Čti více

Lesní pedagogika

Během měsíce června se postupně 1. – 5. tř. zúčastnila celodenní akce Lesní pedagogika, kterou zajišťoval  Ing. Jan Birgus a Ing. Radek Lubina. Děti se pomocí her seznámily s krásou přírody, opakovaly si vědomosti ze školy ( stromy, jejich plody, názvy rostlin, potravní řetězec ….) Akce je vždy završena opékáním …
Čti více

Škola v přírodě

Letos jsme se s 1. – 5. tř. zúčastnili Školy v přírodě ve Zlatých Horách ( 10. 6. – 14. 6. ) – téma: Jak vycvičit draka. Děti se moc těšily, již ve škole plánovaly, s kým budou na pokoji a s kým v týmu. Navzájem se učily spolupracovat, tzv …
Čti více

Knihovna v Mladecku

Ve čtvrtek 30. 5. byli žáci 2. – 5. tř. pozváni do Mladecké knihovny, kde si mohli zasoutěžit ve skupinkách, připomenout si, jak se máme chovat ke spolužákům, k lidem, ale také k věcem kolem nás. Program měla p. knihovnice krásně připravený, děti hry moc bavily a měly pěkný zážitek …
Čti více

Buď safe online a Jirka Král

Ve dnech od 23. do 30. května se naše škola zapojila do projektu „buďsafeonline”. Jednalo se o výhru přednášky o bezpečnosti na internetu, kterou ve spolupráci s firmou Avast pořádá Jirka Král. Vítěznou školu určuje hlasování. Hlasovat se mohlo pomocí facebooku a kvízu. Naše škola si již z počátku vedla …
Čti více

Stavění se stavebnicemi Merkur

Dne 12.6.2019  proběhla na Střední průmyslové a umělecké škole v Opavě soutěž ve stavění se stavebnicemi Merkur. Naší školu reprezentoval tříčlenný tým – Magdaléna Gališová, Nicolas Vojkůvka a Jan Brhel, který měl za úkol postavit model sekačky a nákladního auta. Žáci v soutěži předvedli své dobré technické předpoklady, užili si …
Čti více

Moravské zemské kolo Floristické soutěže

Moravské zemské kolo Floristické soutěže se konalo dne 30. 5. 2019 ve Společenském domě v Prostějově a naši školu reprezentovala vítězka okresního kola Karolína Šromová. Na začátku soutěže dostali všichni účastníci shodný rostlinný materiál a během dvou hodin museli vytvořit estetickou a technicky správně provedenou jednostrannou kytici a vypichovanou misku …
Čti více