Menu Zavřeno

Návrh na nový školní řád

Po proběhlém dotazníkovém šetření a konzultací s pedagogickou radou mi dovolte předložit návrh na znění nového školního řádu. Po připomínkování a případné úpravě bude konečné znění školního řádu předloženo školské radě ke schválení. Předpokládá se, že školní řád začne platit 1. 9. 2019. Připomínky a návrhy k novému znění mají …
Čti více

Úřední dny kanceláře školy

Krásné prázdniny všem. Tento příspěvek se pravidelně aktualizuje a uvedené termíny se mohou měnit! Poslední aktualizace: 29. 7. 2019 V případě, že potřebujete cokoli řešit s vedením školy, můžete si domluvit termín setkání emailem (lucie.mausova@zsmladecko.cz; info@zsmladecko.cz), popř. telefonicky  či sms na čísle 721 636 038. Vedení školy (ředitelka, popř. zástupkyně …
Čti více

Rozloučení s devátou třídou

Konec školního roku je velká událost pro všechny žáky, pro žáky deváté třídy však znamená konec jedné životní etapy. Přeci jenom se loučí s lidmi, se kterými strávili devět let svého života. Slavnostní rozloučení letošních deváťáků proběhlo v pondělí 24. června na Obecním úřadě v Jakartovicích. Po slavnostních proslovech paní ředitelky Mgr. Lucie …
Čti více

Lesní pedagogika

Během měsíce června se postupně 1. – 5. tř. zúčastnila celodenní akce Lesní pedagogika, kterou zajišťoval  Ing. Jan Birgus a Ing. Radek Lubina. Děti se pomocí her seznámily s krásou přírody, opakovaly si vědomosti ze školy ( stromy, jejich plody, názvy rostlin, potravní řetězec ….) Akce je vždy završena opékáním …
Čti více

Škola v přírodě

Letos jsme se s 1. – 5. tř. zúčastnili Školy v přírodě ve Zlatých Horách ( 10. 6. – 14. 6. ) – téma: Jak vycvičit draka. Děti se moc těšily, již ve škole plánovaly, s kým budou na pokoji a s kým v týmu. Navzájem se učily spolupracovat, tzv …
Čti více

Knihovna v Mladecku

Ve čtvrtek 30. 5. byli žáci 2. – 5. tř. pozváni do Mladecké knihovny, kde si mohli zasoutěžit ve skupinkách, připomenout si, jak se máme chovat ke spolužákům, k lidem, ale také k věcem kolem nás. Program měla p. knihovnice krásně připravený, děti hry moc bavily a měly pěkný zážitek …
Čti více

Buď safe online a Jirka Král

Ve dnech od 23. do 30. května se naše škola zapojila do projektu „buďsafeonline”. Jednalo se o výhru přednášky o bezpečnosti na internetu, kterou ve spolupráci s firmou Avast pořádá Jirka Král. Vítěznou školu určuje hlasování. Hlasovat se mohlo pomocí facebooku a kvízu. Naše škola si již z počátku vedla …
Čti více

Stavění se stavebnicemi Merkur

Dne 12.6.2019  proběhla na Střední průmyslové a umělecké škole v Opavě soutěž ve stavění se stavebnicemi Merkur. Naší školu reprezentoval tříčlenný tým – Magdaléna Gališová, Nicolas Vojkůvka a Jan Brhel, který měl za úkol postavit model sekačky a nákladního auta. Žáci v soutěži předvedli své dobré technické předpoklady, užili si …
Čti více

Moravské zemské kolo Floristické soutěže

Moravské zemské kolo Floristické soutěže se konalo dne 30. 5. 2019 ve Společenském domě v Prostějově a naši školu reprezentovala vítězka okresního kola Karolína Šromová. Na začátku soutěže dostali všichni účastníci shodný rostlinný materiál a během dvou hodin museli vytvořit estetickou a technicky správně provedenou jednostrannou kytici a vypichovanou misku …
Čti více

Recyklohraní

Naše škola je zapojena do recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadu a zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení včetně baterií. Žáci tak mohou do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče. Podle množství odevzdaného elektroodpadu získá škola body, …
Čti více

JOY RUN

Dne 19. 5. se v Městských sadech konal již 5. ročník běžeckého asistovaného závodu JOY RUN. Naše škola je pravidelným účastníkem a ani letos tomu nebylo jinak. Někteří žáci z 8. a 9. třídy pod vedením vyučujících přispěli dobré věci a spolu se svým handicapovaným parťákem absolvovali trasu v délce …
Čti více

Výstava výtvarných prací

Týden kultury v Mladecku proběhl ve dnech 7.5.-10.5.2019 poprvé ve spolupráci s Obecním úřadem Mladecko a ZŠ Mladecko. V pondělí dne 7.5.2019 ve 13.00 hod. byla zahájena v Kulturním domě v Mladecku výstava výtvarných prací a výrobků žáků 1. – 9.třídy. Svá výtvarná díla prezentovali žáci na samostatných panelech, na …
Čti více

Školní výlet do Prahy

Ve čtvrtek 16. května vyrazili žáci 8. a 9. třídy se svými třídními učitelkami na dlouho očekávaný zajímavý dvoudenní výlet do Prahy, známé historické metropole Čech. Počasí nám oba dny přálo, jízda pohodlným vlakem byla příjemná a všichni se těšili na nové zážitky. Exkurze začínala prohlídkou Pražského hradu a gotického …
Čti více

Pohádková stezka

Dne 10.5. žáky z I. stupně a 6. třídy pohltila pohádková atmosféra a spolu s vyučujícími se vydali na Pohádkovou stezku. Na trase se  setkali s mnoha pohádkovými postavami, které si pro ně připravily různé úkoly. Po splnění stezky na všechny děti čekalo malé občersvení, které zajistil Spolek rodičů a …
Čti více