Menu Zavřeno

Recyklohraní

Naše škola je zapojena do recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadu a zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení včetně baterií. Žáci tak mohou do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče. Podle množství odevzdaného elektroodpadu získá škola body, které se mohou směnit ve speciálním internetovém obchodu za zajímavé odměny dle katalogu. V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, vstupenek do naučných či zábavných parků, sportovního náčiní, praktické elektroniky.

Kromě samotného sběru měli žáci v hodinách českého jazyka za úkol zapojit svou fantazii a pokusit se vcítit do kůže například staré ledničky, pračky, vysavače, fénu nebo mobilu a napsat o tom povídku, pohádku, básničku nebo třeba fejeton či jiný literární útvar. 

Druhým zajímavým úkolem bylo vymyslet deskovou nebo jinou hru, která bude inspirována recyklačním procesem. Všechny hry se žákům povedly a zaujaly i ostatní spolužáky při společném soutěžním klání. Fotografie zde https://drive.google.com/drive/folders/1YueozvLA9AOjtP_jdh_PkiJ1-dYkzsuv