Menu Zavřeno

Buď safe online a Jirka Král

Ve dnech od 23. do 30. května se naše škola zapojila do projektu „buďsafeonline”. Jednalo se o výhru přednášky o bezpečnosti na internetu, kterou ve spolupráci s firmou Avast pořádá Jirka Král. Vítěznou školu určuje hlasování. Hlasovat se mohlo pomocí facebooku a kvízu. Naše škola si již z počátku vedla v hlasování velmi dobře a nakonec se nám podařilo zvítězit. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří vyplňovali kvízy a trpělivě klikali: „nejsem robot”.

Jirka nás spolu s Julkou a dalšími lidmi z Avastu navštívili v úterý 18. června. Z jejich přednášky jsme si odnesli nejen mnoho rad o bezpečnosti na internetu, ale i podpisy a dárky. Mnozí si také s Jirkou pořídili fotku.

Děkujeme Jirkovi i Avastu, že tento projekt vymysleli a my se mohli naučit něco zábavnou formou.

Velké díky patří také panu Hartmannovi, který pomohl s ozvučením tělocvičny. Fotky si můžete prohlédnout zde.

Za ŽP Vojtěch Gališ