Menu Zavřeno

Divadelní představení Babička drsňačka

Dne 8. 10. žáci druhého stupně navštívili Slezské divadlo v Opavě, kde zhlédli crazy komedii Babička drsňačka. Divadelní představení bylo svým tématem blízké našim žákům, protože jednou z hlavních postav byl jedenáctiletý Ben, který jim byl svým věkem a chováním blízký.  Ben  považuje svou babičku za nudnou stařenu a nechce k ní dojíždět. Teprve když zjistí, že babička žila a žije jiným životem, než si on myslel, stává se pro něj zajímavou a láska ke staršímu člověku se tak prohlubuje. Celé představení mělo krásné poselství o lásce ke starým lidem a žákům se velmi líbilo. Poděkování patří také Spolku rodičů za koupi vstupenek na toto představení.