Menu Zavřeno

Divadelní představení Last Wish

V úterý 26. 11. 2019 se žáci 6. – 9. ročníku již tradičně zúčastnili anglicko-českého představení v kině Mír v Opavě. Hra s názvem Last Wish, inspirovaná příběhem Jana Wericha Král měl tři syny, byla i přes pesimisticky znějící název velmi humorná. V hodinách anglického jazyka se žáci s časovým předstihem připravili formou gramatických, lexikálních a poslechových cvičení na slovní zásobu a fráze, které je v představení čekaly. Příběh posledního přání pana Kinga všechny zaujal i pobavil. Děkujeme Spolku rodičů, který nám uhradil vstupné.