Menu Zavřeno

Den etikety – ples pro žáky školy

V pátek 14. 2. proběhl na naší škole projektový den na téma ETIKETA. Žáci z druhého stupně zpracovávali zajímavá témata. Zaměřili se na správné chování v restauraci, zásady telefonování, zdravení a představování. Připravené scénky předvedli před ostatními žáky a porotou, která jejich výkony ohodnotila. Součástí prezentace byl také test. V druhé části projektového vyučování se žáci přesunuli do jídelny školy, která se změnila v taneční parket. Pod vedením manželů Hartmannových se žáci naučili základní taneční kroky a jednoduché tance. Díky projektu Etiketa, který je financován z prostředků Evropské unie, resp. z programu Šablony II,  se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací pro svůj budoucí společenský život. Všichni si celý den náležitě užili. Velké poděkování patří manželům Hartmannovým za trpělivost při nácviku prvních tanečních kroků našich žáků a také Občanskému sdružení rodičů za občerstvení.

Fotogalerie zde