Menu Zavřeno

Zápis žáků do 1. ročníku

Dobrý den,

v letošním školním roce dle nařízení MŠMT proběhne zápis žáků do 1. ročníku bez přítomnosti dětí. V souvislosti se současnou situací a pro urychlení samotného zápisu Vám umožňujeme vyplnit přihlášku elektronicky.

 

Elektronická přihláška bude v termínu zápisu tj. od 3. 4. 2020 do 17. 4. 2020 dostupná na tomto odkaze.

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsmladecko/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

 

Při elektronické registraci si zvolíte termín, kdy se dostavíte osobně do školy. V případě, že chcete přihlášku doručit jiným způsobem, kontaktujte ředitelku školy.

 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (scmmpu3),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání (výběr termínu při elektronické registraci zajišťuje, že nebude docházet k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy).

 

Pokud nemáte možnost provést elektronickou rezervaci, dostavte se do školy v jednom z následujících termínů:

Dne 20. 4. 2020 v čase 14:00 – 16:00

Dne 21. 4. 2020 v čase 9:00 – 11:00

Dne 22. 4. 2020 v čase 14:00 – 16:00

 

K úspěšnému dokončení zápisu potřebujeme k nahlédnutí rodný list dítěte a vyplněný zápisní list.

 

Při osobním podání tyto dokumenty doneste ve vybraném termínu do školy. K osobnímu podání se dostavte bez dítěte. Přihláška bude připravena při Vaší osobní návštěvě při zápisu. Zápisní list najdete v obálkách, které Vám byly odeslány, nebo je dostupný na tomto odkazu:

https://drive.google.com/drive/folders/1ViEfj9OVyh6CMEK-KiirbLh5RqrKNkra

 

Při podání elektronicky, je nutné všechny tyto dokumenty (scan rodného listu, vyplněný zápisní list a podepsanou přihlášku) zaslat škole do 30. dubna 2020.

 

Při podání přihlášky poštou, je nutné kopii rodného listu, vyplněný zápisní list a přihlášku s úředně ověřeným podpisem doručit do školy nejpozději do 30. dubna 2020.

 

Náhrada za motivační část zápisu:

O motivační část vaše děti snad nepřijdou. Pokud to daná situace dovolí, po otevření školy bude uspořádána pro zapsané žáky náhrada. Termín bude stanoven na základě vývoje situace s epidemií koronaviru Covid-19.

 

Odklad povinné školní docházky:

Odklad začátku povinné školní docházky uděluje ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů a písemného doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení (u nás nejčastěji: Pedagogicko-psychologická poradna Opava) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (postačí písemné doporučení k odkladu povinné školní docházky z pera dětského lékaře). Tato žádost musí být podána do 30. dubna 2020.

V případě odkladu, prosím, také využijte elektronickou registraci.

 

Tiskopis žádosti o odklad je dostupný na tomto odkazu:

https://drive.google.com/drive/folders/1ViEfj9OVyh6CMEK-KiirbLh5RqrKNkra

 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Děkuji za pochopení a spolupráci

 

Mgr. Lucie Mausová

ředitelka školy

 

lucie.mausova@zsmladecko.cz

721 636 038