Menu Zavřeno

Ošetřovné – důležité informace!!!

K žádosti o ošetřovné je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Zaměstnavatel pak doplní další informace a předá podklady pro rozhodnutí o dávce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Dávku vyplácí OSSZ a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Více informací o ošetřovném ZDE

Požadovaný tiskopis ke stáhnutí:

  • na stránkách ČSSZ  i s dalšími informacemi (s možností vyplnění online a následnému vytištění) ZDE

 

  • nebo si dokument můžete rovnou stáhnout z našich stránek:

VPDUVZ