Menu Zavřeno

Změny v domácí výuce

Dobrý den,

Současná situace nás všechny postavila před výzvu, se kterou jsme se museli vypořádat ze dne na den. Protože systém zadávání úkolů si každý vyučující prvotně zvolil podle sebe, přispívalo to ke zbytečným zmatkům.

Nyní jsme systém sjednotili – nový systém bude platit od 6. 4. 2020. Byl vytvořen náhradní rozvrh hodin a úkoly nyní budeme zadávat podle tohoto rozvrhu. V rozvrhu jsou zaznačeny také termíny, kdy probíhá pravidelná online výuka hlavních předmětů (pro žáky 2. stupně). Online výuku všem doporučuji – žáci mají příležitost se přímo na nejasnosti zeptat vyučujících.

Náhradní rozvrh hodin:

Všechny úkoly se nyní budou primárně zadávat přes Google Disk.

Na každý týden se objeví v dokumentech nová složka (na následující týden 6. 4. – 8. 4. jsou již úkoly na disku – odkaz níže). Ve složce pak budou složky jednotlivých tříd, ve složce dané třídy najdete dokument „ZADÁNÍ“ (budou tam zapsány všechny úkoly na celý týden) popř. další přílohy (prezentace, pracovní listy). Úkoly budou rozepsány po dnech podle rozvrhu tak, aby žáci věděli, jak si práci rozvrhnout. Z tabulky bude zřejmé, zda je nutné úkol odevzdat a do jakého termínu a zda bude úkol hodnocen klasifikací. Úkoly budou zadávány tak, aby žákům netrvaly déle než 45 minut v 1 předmětu. Pokud si žáci nevědí rady s úkoly, neváhejte kontaktovat primárně danou vyučující, pouze v případě problémů komunikace s danou vyučující kontaktujte vedení školy.

Úkoly jsou pro žáky, ne pro jejich rodiče. Vše by žáci měli vypracovávat sami, rodiče mohou pouze dohlédnout nad splněním či zasláním úkolů. Nechceme přenášet naši práci na rodiče. V případě nejasností kontaktujte daného vyučujícího.

Všechny zadané úkoly jsou pro žáky povinné (pokud není uvedeno jinak). Pro nikoho tato situace neznamená, že jsou prázdniny. Žáci mají povinnost se dále vzdělávat, změnila se pouze forma.

Pokud žáci úkoly nesplní, může to zhoršit závěrečnou klasifikaci na vysvědčení. Známky z úkolů při domácí výuce mají především funkci zpětné vazby a motivace. Při závěrečné klasifikaci se na kvalitu provedení úkolů bude přihlížet, avšak hlavní část při klasifikaci budou mít známky získané při klasické výuce ve škole. V případě nedostatku známek se bude přihlížet k pololetní klasifikaci.

Odkazy na složky s úkoly:

Týden 6. 4. – 8. 4. 

1. třída 

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída

 

Uvědomujeme si, že ne všichni disponují potřebnou technikou, proto nabízíme několik řešení:

  • Všechny pracovní listy a teorii nabízíme také v tištěné podobě. Zájemci si mohou tištěné materiály vyzvednout ve škole. U vchodu je umístěn box, ve kterém tištěné materiály budou k dispozici. Abychom zbytečně netiskli více materiálu, než je nutné, musíte se na tomto způsobu předávání úkolů předem domluvit s vedením školy.

 

  • Dále škola nabízí výpůjčku notebooků k usnadnění práce (bude sepsána smlouva o výpůjčce). Někteří mobilní operátoři nabízejí nyní data zdarma, proto v kombinaci s notebookem to může vyřešit problém s komunikací či práci na úkolech. V případě zájmu, kontaktujte vedení školy.

 

Věřím, že tyto změny přispějí k lepší práci žáků. V případě dotazů k organizaci výuky kontaktujte vedení školy.

VE ČTVRTEK 9. 4. BUDOU VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY, V PÁTEK 10. 4. A V PONDĚLÍ 13. 4. JSOU STÁTNÍ SVÁTKY, PROTO V TYTO DNY NEBUDE PROBÍHAT ONLINE VÝUKA A NA TYTO DNY NEBUDOU ZADÁVÁNY ÚKOLY.

S přáním krásného dne a pevného zdraví

Mgr. Lucie Mausová, ředitelka školy