Menu Zavřeno

Otevření školy od 25. 5. 2020 – informace a časový harmonogram

Vážení rodiče,

níže Vám sdělujeme podrobnosti k organizaci otevření školy od 25. 5. 2020.

 • Protože zájem o návrat žáků do školy byl velký, skupiny byly vytvořeny po třídách. Žáci se tedy ve své skupině potkají pouze se svými spolužáky ze třídy.
 • Ke třídám jsou přiřazeny pochopitelně třídní učitelky, u tříd s výukou AJ také vyučující angličtiny.
 • Odpolední aktivity budou probíhat pod dohledem stejných vyučujících, některé skupiny (třídy) budou mít na starosti vychovatelky.
 • Každá třída má jiný časový harmonogram výukových bloků a přestávek, tak abychom minimalizovali kontakt mezi skupinami.
 • Obědy si přihlašujete sami prostřednictvím systému www.strava.cz Škola nebude z důvodu nepovinné docházky žáky ke stravě hromadně přihlašovat. Přihlášení bude platné do 30. 06. 2020. Za jakékoliv další odhlašování a přihlašování obědů je zodpovědný zákonný zástupce.
 • Dále školní jídelna Stěbořice upozorňuje, že Vám nepůjde oběd přihlásit, pokud je vaše konto v mínusu. Před přihlášením obědů bude nutné nedoplatek uhradit.
 • Prosím děti nepřihlašujte na obědy dodatečně. Na oběd se přihlašují pouze ti, kteří v přihlášce uvedli, že se bude dítě stravovat ve školní jídelně. Máme nastavený systém, který znemožňuje zásah do počtu přihlášených žáků.
 • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv rodičům. To platí i při odchodu ze školy.

 

Základní informace k organizaci výuky:

 • Doporučujeme žákům dojíždějícím z Jakartovic, Bohdanovic, Hořejších Kunčic a Deštné, aby do školy přijížděli autobusem, který je v Mladecku 7:13. Žáci do školy nebudou vpuštěni dřív, než mají stanoveno podle časového harmonogramu. Pokud přijedou dřívějším autobusem, žáci budou muset čekat před školou i v nepříznivém počasí.
 • Žáci před školou udržují bezpečnou vzdálenost od ostatních (1,5 m – 2 m).
 • V určeném čase žáky odvádí vyučující do školy. Je nutné dodržet stanovený čas! Není možné čekat na opozdilce. V případě pozdního příchodu je nutné zvonit na vedení školy. Vyučující již nemůže opustit svou skupinu.
 • Škola povede evidenci docházky přihlášených žáků na výuku. Pokud by se žák do školy nedostavil, musí zákonný zástupce jeho nepřítomnost do 3 kalendářních dnů omluvit.
 • Organizace je zajištěna tak, aby dojíždějící žáci vždy stihli autobus (někteří žáci budou pouštěni dřív než je pro skupinu stanoveno)
 • Žák má na den u sebe 2 ks roušek a sáček na odložení roušky.
 • Žák vykazující příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebude do školy vpuštěn a bude kontaktován zákonný zástupce. Prosíme, neposílejte nemocné děti do školy.

 

Zde si můžete stáhnout Časový harmonogram tříd. (Dokument v PDF se otevře na nové stránce.)

Zde si můžete stáhnout Podrobnosti k otevření školy. (Dokument v PDF se otevře na nové stránce. Obsahuje text uvedený výše.)

 

V případě dotazů kontaktujte vedení školy.

Mgr. Lucie Mausová, ředitelka školy: lucie.mausova@zsmladecko.cz,  721 636 038

Mgr. Petra Ochranová, zástupkyně ředitelky školy: petra.ochranova@zsmladecko.cz