Menu Zavřeno

Konec školního roku a hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

 

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhala z větší části nestandardním způsobem. Více než obvykle se mohly prohloubit rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Tuto situaci, na kterou se nebylo možno připravit, škola při hodnocení výsledků vzdělávání žáků zohlední.

 

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání na konci druhého pololetí ve všech předmětech na vysvědčení se bude řídit vyhláškou 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. (Odkaz na stránky MŠMT a vyhlášku)

 

Podle této vyhlášky (211/2020 Sb.) hodnocení za 2. pololetí na vysvědčení zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. 3. 2020);
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl odpovídající podmínky;
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec 2. pololetí po obnovení provozu);
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí šk. roku 2019/2020.

 

Za období vzdělávání na dálku během uzavření školy se v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohledňuje např.:

 • Snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů
 • Samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky
 • Četbu související se zadanými úkoly
 • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele)

 

Informace k zameškaným hodinám

Samozřejmě platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách (tj. do 10. 3. 2020)

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE – Vysvědčení z tohoto pololetí

Změna vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, uvádí, že „V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.“

Tzn., že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

 

Předávání vysvědčení za druhé pololetí

V tomto případě se uplatní stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. 

 

 

 

Časový harmonogram 30. června 2020

 

 1. třída

Vstup do školy: Přední vchod 7:35              Odchod ze školy: Přední vchod 8:35

 

 1. třída

Vstup do školy: Přední vchod 7:45              Odchod ze školy: Přední vchod 8:45

 

 1. třída

Vstup do školy: Zadní vchod 7:35               Odchod ze školy: Zadní vchod 8:35

 

 1. třída

Vstup do školy: Zadní vchod 7:30               Odchod ze školy: Zadní vchod 8:30

 

 1. třída

Vstup do školy: Přední vchod 7:30              Odchod ze školy: Přední vchod 8:30

 

 1. třída

Vstup do školy: Přední vchod 9:05              Odchod ze školy: Přední vchod 10:05

 

 1. třída

Vstup do školy: Přední vchod 9:10              Odchod ze školy: Přední vchod 10:10

 

 1. třída

Vstup do školy: Přední vchod 9:15               Odchod ze školy: Přední vchod 10:15

 

 1. třída

Vstup do školy: Přední vchod 9:20              Odchod ze školy: Přední vchod 10:20

 

 

Vysvědčení je možné si vyzvednout v jinou dobu, než je určeno, pouze po předchozí domluvě s třídním učitelem popř. vedením školy. (Vysvědčení nelze předat dříve než 30. 6. 2020).