Menu Zavřeno

Organizace aktivit ve škole do konce školního roku

Výuka na dálku v posledních dnech tohoto školního roku (22. 6. – 30. 6.) bude probíhat již v omezeném provozu.

 

V průběhu těchto posledních dní mohou žáci prvního stupně do školy nosit učebnice průběžně. Žáci druhého stupně mohou učebnice odevzdat již v týdnu 22. 6. – 24. 6. vždy v době výukových aktivit pro danou třídu (6. třída v pondělí, 7. třída v úterý, 8. třída ve středu).

Časový harmonogram jednotlivých tříd platný pro týden 22. 6. – 26. 6. je stejný, jako doposud.

 

Dne 29. 6. budou probíhat třídnické hodiny. Náplň třídnických hodin je v kompetenci třídních učitelů (odevzdávání učebnic, vyzvednutí věci zanechaných ve škole, …). Pro žáky I. stupně zůstává stále možnost poskytnutí obědu ve školní jídelně-výdejně.

 

 

Dne 30. 6. bude žákům vydáváno vysvědčení. Oběd nebude poskytován!

 

Připomínáme, že je nutné odevzdat Čestné prohlášení před  prvním vstupem  žáka do školy. V praxi to znamená, že žáci, kteří přijdou do školy poprvé v pondělí (na třídnické hodiny) nebo v úterý (pro vysvědčení), musí odevzdat čestné prohlášení. Čestné prohlášení žáků, kteří již do školy chodí, je stále platné.

Stahovat jej můžete zde: Čestné prohlášení (dokument se otevře v novém okně, pro zobrazení v plné velikosti je nutné na dokument kliknout)

 

 

Časový harmonogram platný pro 29. června 2020

 

Vstupy do školy a odchody ze školy jsou stejné, jak již bylo pro třídu stanoveno. Pro přehled znovu uvádíme:

 

 1. třída

Vstup do školy: Přední vchod 7:35              Konec výukových aktivit: 11:25     Oběd: 11:25

 

 1. třída

Vstup do školy: Přední vchod 7:45              Konec výukových aktivit: 11:30     Oběd: 11:45

 

 1. třída

Vstup do školy: Zadní vchod 7:35               Konec výukových aktivit: 11:25     Oběd: 12:15

 

 1. třída

Vstup do školy: Zadní vchod 7:30               Konec výukových aktivit: 11:15     Oběd: 11:15

 

 1. třída

Vstup do školy: Přední vchod 7:30              Konec výukových aktivit: 11:15     Oběd: 11:20

 

 

 1. – 9. třída

Sraz před školou: 9:05                 Konec výukových aktivit: 11:30              Oběd: nebude poskytován

 

Při vstupu do školy a odchodu ze školy budou dodrženy odstupy mezi skupinami.

 

 

Časový harmonogram platný pro 30. června 2020

 

 1. třída

Vstup do školy: Přední vchod 7:35              Odchod ze školy: Přední vchod 8:35

 

 1. třída

Vstup do školy: Přední vchod 7:45              Odchod ze školy: Přední vchod 8:45

 

 1. třída

Vstup do školy: Zadní vchod 7:35               Odchod ze školy: Zadní vchod 8:35

 

 1. třída

Vstup do školy: Zadní vchod 7:30               Odchod ze školy: Zadní vchod 8:30

 

 1. třída

Vstup do školy: Přední vchod 7:30              Odchod ze školy: Přední vchod 8:30

 

 1. třída

Vstup do školy: Přední vchod 9:05              Odchod ze školy: Přední vchod 10:05

 

 1. třída

Vstup do školy: Přední vchod 9:10              Odchod ze školy: Přední vchod 10:10

 

 1. třída

Vstup do školy: Přední vchod 9:15               Odchod ze školy: Přední vchod 10:15

 

 1. třída

Vstup do školy: Přední vchod 9:20              Odchod ze školy: Přední vchod 10:20

 

 

Vysvědčení je možné si vyzvednout v jinou dobu, než je určeno, pouze po předchozí domluvě s třídním učitelem popř. vedením školy. (Vysvědčení nelze předat dříve než 30. 6. 2020).