Menu Zavřeno

Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy

V pátek 26. 6. 2020 v krásné slavnostní atmosféře završili žáci 9. třídy své působení na naší základní škole. Na Obecním úřadě v Jakartovicích se naposledy sešli se všemi kantory, se kterými prožili dlouhých devět let a zažili spoustu nezapomenutelných okamžiků. Šťastný vstup do nové životní etapy popřála našim absolventům paní starostka Jana Švejdová a ředitelka školy Mgr. Lucie Mausová spolu s třídní učitelkou Mgr. Veronikou Halamajovou. Poslední slova vyjadřující velký dík svým učitelům za jejich trpělivost a práci pronesli i samotní žáci. Pro ně a také pro jejich rodiče to byly kouzelné byť emočně náročné okamžiky. Stejně tak i pro vyučující, kteří žáky devět let připravovali na tento důležitý životní krok, kdy opouští základní školu a nastoupí novou etapu směřující již k opravdové dospělosti. Součástí slavnostního odpoledne byl krátký program žáků, jejich zapsání do kroniky, vystoupení nadané žákyně 6. ročníku a v neposlední řadě také předání pamětních listů a upomínkových předmětů. Děkujeme tímto obci Mladecko, Spolku rodičů a paní Ľudmile Veselé za jejich dárky pro naše absolventy.

Vycházejícím žákům přejeme krásné prázdniny a v nových školách hodně úspěchů 🙂 Věříme, že se za námi budou rádi vracet.