Menu Zavřeno

Nová epidemiologická opatření

Dobrý den,

předkládáme Vám zjednodušené znění aktuálního mimořádného opatření (uvádíme pouze ta opatření, která přímo souvisí s výchovou a vzděláváním v naší škole):

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN se od 18. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt ve všech vnitřních prostorách školy a školských zařízení bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Zákaz se nevztahuje na

  • žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy mimo společné prostory školy a školských zařízení.
  • žáky a pedagogické pracovníky v rámci aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik a zpěv)
  • zákazníky provozoven stravovacích služeb (školní obědy) v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu

Celé mimořádné opatření můžete najít na následujícím odkaze (odkaz se otevře v novém okně):

Celé znění mimořádného opatření MZČR

 

Zjednodušeně řečeno:

Povinnost nosit roušku ve všech prostorách školy mají všichni žáci a pedagogové II. stupně (6. – 9. třída). Roušku si odkládají pouze v hodinách tělocviku a hudební výchovy a ve školní jídelně-výdejně u stolu.

Žáci a pedagogové I. stupně (1.  – 5. třída) mají povinnost nosit roušku pouze ve společných prostorách školy. Ve třídě si roušky mohou odložit.

 

V případě změn Vás budeme informovat.