Menu Zavřeno

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

dovolte mi Vás informovat o svém rozhodnutí týkající se výuky.

Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula dnes na tiskové konferenci doporučil ředitelům škol vyhlásit na pátek 25.9.2020 ředitelské volno.

Rozhodla jsem se, že ředitelské volno nebudu vyhlašovat. Uvádím zde několik důvodů mého rozhodnutí:

  1. Prozatím nevnímám ohrožení žáků a zaměstnanců ve škole (škola je v oblasti s malým výskytem nemoci Covid-19, ve škole máme nastavená zvýšená hygienická opatření, ve společných prostorách všichni nosí roušky, na druhém stupni máme roušky i ve třídách při výuce, některé hodiny probíhají s ohledem na počasí venku,…)
  2. Jsem si vědoma, že pro Vás rodiče, je jakékoli neplánované volno komplikací (zajistit hlídání, vzít si v práci volno, čerpat den dovolené…)
  3. První vlna způsobila, že žáci některé učivo neprobrali v takové míře, v jaké by měli. Proto každá hodina navíc je přínosem pro jejich vzdělání.

 

Pokud nadřízené orgány (vláda, MZ, MŠMT, hygiena,…) nenařídí školu uzavřít, z mé strany k tomuto kroku nedojde.

 

Děkuji za pochopení.

 

Prosím sledujte nadále naše internetové stránky, v případě jakékoliv změny Vás budu informovat.

 

Mgr. Lucie Mausová, ředitelka školy