Menu Zavřeno

Informace – změna organizace výuky

Krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 se od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020 OMEZUJE PROVOZ ŠKOLY.

 

Obecné informace

Dne 26. října a 27. října 2020 jsou MŠMT vyhlášeny v ZŠ dny volna, následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. – 30. října.

Krizové opatření vlády omezuje provoz školy tak, že na 2. stupni ZŠ bude probíhat střídavá výuka po třídách. Tzn.: Do budovy školy dochází prezenčně vždy polovina žáků dle tříd, zbytek je vyučován distančně.

Podle §184a školského zákona jsou žáci povinni se vzdělávat distančním způsobem. V případě neúčasti na online výuce (popř. neodevzdání úkolu v daném termínu) bude kontaktován zákonný zástupce pro potřeby omluvy žáka.

Distanční výuka bude probíhat v dopoledních hodinách dle stanoveného rozvrhu. Každý den bude probíhat také online výuka přes Google meet a vzdálena výuka přes Google učebnu.

Veškeré učební materiály (prezentace, pracovní listy atd.) budou také uloženy na společném Google disku ve složce „distanční výuka“.

Odkaz na složku „Distanční výuka“

 

Škola přizpůsobí způsob poskytování vzdělávání podmínkám žáka. Tyto podmínky byly zjišťovány na začátku školního roku.

 

Pomoc školy při distanční výuce:

  • Tištěný materiál (možnost vyzvednutí tištěných materiálů ve venkovním boxu u vchodu školy – POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ S TŘÍDNÍM UČITELEM)
  • Výpůjčka výpočetní techniky: Škola nabízí k výpůjčce notebooky a jiné příslušenství k PC (např. klávesnice, myš, webkameru, sluchátka s mikrofonem). Možnost výpůjčky je nutné domluvit s ředitelkou školy (mausova@zsmladecko.cz, 721 636 038)

 

Organizace výuky jednotlivých tříd je uvedena v následujících odkazech (odkazy budou vždy otevřeny v nové záložce – pro zobrazení plné velikosti dokumentu, je nutné na dokument kliknout):

Obecné informace k organizaci výuky 12. 10. – 23. 10.

Informace – I. stupeň (1. – 5. třída)

Informace – 6. a 7. třída

Informace – 8. třída

Informace – 9. třída