Menu Zavřeno

Uzavření školy – COVID

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz školy.

 

Krizové opatření vlády omezuje provoz školy tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. Dále se přerušuje činnost školní družiny a jídelny-výdejny stravy. Obědy byly hromadně všem odhlášeny.

Dne 26. října a 27. října 2020 jsou MŠMT vyhlášeny v ZŠ dny volna, následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. – 30. října.

 

Podle §184a školského zákona jsou žáci povinni se vzdělávat distančním způsobem. V případě neúčasti na online výuce (popř. neodevzdání úkolu v daném termínu) bude kontaktován zákonný zástupce pro potřeby omluvy žáka.

 

Vyučující budou hodnotit práci žáků klasifikací (ne jen slovně). Tato klasifikace bude započítávána do celkového hodnocení předmětu.

Distanční výuka bude probíhat v dopoledních hodinách dle stanoveného rozvrhu. Žáci jsou povinni vypracovávat úkoly v čase podle rozvrhu. V tomto čase je daný vyučující připojen v Google učebně (u I. stupně je vyučující k dispozici na emailu nebo v jiné formě dálkové výuky – vždy podle dohody s třídním učitelem), aby mohl ihned reagovat na případné dotazy. Na dotazy odeslané mimo stanovený rozvrh hodin nemusí být okamžitá zpětná vazba (vyučují se bude věnovat jiné třídě a předmětu). Úkoly tudíž vypracovává žák ne rodič. Rodiče pouze dohlédnou (pokud je to v jejich možnostech), aby byly zadané úkoly splněny, popř. u mladších žáků pomohou dítěti s odesláním dotazu.

Pro rodiče I. stupně – v případě dotazů na organizaci výuky, prosím, kontaktujte třídní učitelku.

 

Každý den bude probíhat také online výuka přes Google meet a vzdálena výuka přes Google učebnu vždy v čase podle rozvrhu hodin.

Doučování, kariérové poradenství a intervence budou probíhat dále distanční formou. Konkrétní vyučující bude o formě žáky (rodiče) informovat individuálně.

 

Škola přizpůsobí způsob poskytování vzdělávání podmínkám žáka. Tyto podmínky byly zjišťovány na začátku školního roku.

Pomoc školy při distanční výuce:

  • Tištěný materiál (možnost vyzvednutí tištěných materiálů ve venkovním boxu u vchodu školy – POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ S TŘÍDNÍM UČITELEM)
  • Výpůjčka výpočetní techniky: Škola nabízí k výpůjčce notebooky a jiné příslušenství k PC (např. klávesnice, myš, webkameru, sluchátka). Možnost výpůjčky je nutné domluvit s ředitelkou školy (mausova@zsmladecko.cz, 721 636 038)

 

Rozvrhy jednotlivých tříd jsou uvedeny v samostatném dokumentu. (po kliknutí na odkaz se soubor otevře na nové záložce)

Rozvrhy hodin