Menu Zavřeno

Provoz školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

na základě vydaného opatření MŠMT s platností od 18. listopadu 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. třídy. Výuka v naší škole bude probíhat dle rozvrhu uvedeného níže. Hudební výchova bude probíhat, ovšem bez zpěvu. Tělesná výchova bude nahrazena jiným předmětem nebo aktivitou.

Třídy zůstávají po celou dobu neměnné. V družině bude každá třída v jednom oddělení.

Školní družina ranní i odpolední v provozu bez omezení.

 

Strava pro žáky 1. a 2. třídy

Všichni žáci 1. a 2. třídy jsou automaticky znovu přihlášeni na obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě ve škole stravovalo, nebo již teď víte o absenci (nemoc, karanténa, lékař), obědy si prosím odhlaste obvyklým způsobem.

Třídy se nebudou potkávat ani ve školní jídelně.

 

Strava pro ostatní žáky

S obnovením provozu školní jídelny-výdejny v ZŠ Mladecko mají žáci možnost vyzvednout si oběd ve škole do jídlonosiče. Pokud máte zájem o oběd pro své děti, které se dále vzdělávají doma, stačí si obvyklým způsobem oběd přihlásit a poté si jej ve škole vyzvednout. Výdej obědů bude probíhat ze dvora přes výdajové okno (kolem budovy školy směrem na školní hřiště) v době od 11:30 do 12:00. 

 

Autobusová doprava

Podle internetových stránek KODIS.cz by měla být autobusová doprava od pondělí 16. 11. v běžném provozu bez omezení.

 

Opatření ve škole

  • hygienická opatření jsou nadřazena obvyklé organizaci výuky, kontakt mezi žáky bude omezen
  • dle pokynů učitele podstoupí žák dezinfekci rukou vícekrát denně, totéž platí po každé návštěvě WC, v případě alergie na dezinfekci zajistí rodiče pro žáka vlastní antivirový prostředek
  • po celou dobu pobytu v budově školy musí žáci i zaměstnanci nosit roušku
  • každého žáka jsou rodiče povinni vybavit nejméně třemi rouškami na den ve vhodné schránce
  • každého žáka jsou rodiče povinni vybavit teplým svetrem nebo mikinou pro překlenutí přechodného poklesu teploty ve třídě v rámci hygienického větrání
  • žáci se budou zdržovat výhradně v prostorách své třídy i v čase přestávky
  • při projevu jakýchkoli rizikových zdravotních příznaků si rodič neprodleně vyzvedne žáka ve škole

 

Individuální konzultace

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy po domluvě s třídní učitelkou.

 

Rozvrhy hodin od 18.11. pro 1. a 2. třídu (odkaz na dokument se otevře v nové záložce)

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte kdykoliv obrátit.

 

Děkuji za spolupráci a součinnost v této mimořádné situaci.

 

Mgr. Lucie Mausová, ředitelka školy

lucie.mausova@zsmladecko.cz

721 636 038