Menu Zavřeno

Otevření školy a opatření od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

na základě vydaného opatření MŠMT s platností od 30. listopadu 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky. Výuka v naší škole bude probíhat dle platných rozvrhů, které najdete níže.

U tříd prvního stupně došlo ke změně rozvrhů, protože již nebude probíhat výuka plavání.

I.stupeň – rozvrhy hodin od 30.11.2020 (odkaz se otevře na nové záložce)

 

Rozvrh hodin u tříd 2. stupně zůstává stejný s drobnými úpravami z důvodu dodržení homogenity tříd. Zde uvádíme pouze rozvrhy hodin pro distanční výuku s označením online hodin.

II. stupeň – rozvrhy hodin pro distanční výuku od 30.11.2020 (odkaz se otevře na nové záložce)

 

Informace k výuce:

1.stupeň – prezenční výuka dle rozvrhu

Hudební výchova bude probíhat bez zpěvu. Tělesná výchova bude nahrazena procházkou či jinou odpočinkovou aktivitou.

 

2.stupeň

 

9.ročník – prezenční výuka dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování.

 

  1. – 8. ročník – rotační distanční a prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

 

V týdnu od 30. 11. 2020:

prezenční výuka – 6. ročník a 7. ročník

distanční výuka – 8. ročník

 

V týdnu od 07. 12. 2020

distanční výuka – 6. ročník + 7. ročník

prezenční výuka – 8. ročník

 

Hudební výchova bude probíhat bez zpěvu. Tělesná výchova bude nahrazena procházkou nebo jinou odpočinkovou aktivitou. Z důvodu nutnosti zachování homogenity tříd jsou rozvrhy hodin upraveny (viz výše v odkazech). Změny jsou provedeny u spojených hodin. Podmínka homogenity třídy má přednost před plněním Školního vzdělávacího programu.

 

Výuka náboženství a mimoškolní akce se do odvolání nebudou konat.

 

Pedagogická intervence a doučování žáků bude probíhat (skupiny jsou rozděleny po třídách a je zachována homogenita tříd).

 

 

Školní družina

 

Ranní školní družina bude pro žáky probíhat v kmenových třídách. Žáci se po přezutí a odložení věcí v šatnách ihned přesouvají do svých tříd.

Odpolední školní družina bude z organizačních důvodů v provozu pouze do 14:15.

 

 

Strava

 

Žákům, kteří se budou vzdělávat prezenčně, budou obědy automaticky přihlášeny.

 

Žákům, kteří se budou vzdělávat distančně, budou obědy automaticky odhlášeny.

 

Přesto doporučuji přihlášené či odhlášené obědy zkontrolovat v systému Strava.cz.

Za odhlašování a přihlašování obědů je zodpovědný zákonný zástupce, automatickým přihlášením či odhlášením obědů Vám chceme situaci ulehčit.

 

 

Opatření ve škole

  • hygienická opatření jsou nadřazena obvyklé organizaci výuky, kontakt mezi žáky bude omezen
  • dle pokynů učitele podstoupí žák dezinfekci rukou vícekrát denně, totéž platí po každé návštěvě WC, v případě alergie na dezinfekci zajistí rodiče pro žáka vlastní antivirový prostředek
  • po celou dobu pobytu v budově školy musí žáci i zaměstnanci mít zakrytá ústa i nos ochrannými prostředky (rouška, respirátor, šátek,…)
  • každého žáka jsou rodiče povinni vybavit nejméně třemi rouškami na den ve vhodné schránce
  • každého žáka jsou rodiče povinni vybavit teplým svetrem nebo mikinou pro překlenutí přechodného poklesu teploty ve třídě v rámci hygienického větrání
  • žáci 2. stupně se po přezutí a odložení věcí v šatnách ihned přesouvají do své kmenové třídy
  • žáci se budou zdržovat výhradně v prostorách své třídy i v čase přestávky
  • při projevu jakýchkoli rizikových zdravotních příznaků si rodič neprodleně vyzvedne žáka ve škole.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit.

 

Děkuji za spolupráci a součinnost v této mimořádné situaci.

 

Mgr. Lucie Mausová, ředitelka školy

lucie.mausova@zsmladecko.cz

721 636 038