Menu Zavřeno

Provoz školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

na základě vydaného opatření MŠMT s platností od 4. ledna 2021 se obnovuje povinná distanční výuka pro žáky 3. ‑ 9. ročníku. Pro žáky 1. a 2. ročníku bude probíhat povinná prezenční výuka.

 

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách ochranu úst a nosu (rouška, ústenka, šátek, …).

 

Informace k výuce:

1. + 2. třída – prezenční výuka dle platného rozvrhu

Hudební výchova bude probíhat bez zpěvu.

Tělesná výchova bude nahrazena procházkou či jinou odpočinkovou aktivitou.

 

Školní družina ranní i odpolední v provozu pro žáky 1. – 2. ročníků bez omezení (do 15:15).

 

3. – 9. třída – distanční výuka dle platného rozvrhu, který najdete níže.

 

V případě, že nedisponujete zařízením (PC, NB, tablet) pro distanční výuku,  kontaktujte  ředitelku školy Mgr. Lucii Mausovou – tel.: 721 636 038, případně lucie.mausova@zsmladecko.cz.

 

Strava

Prosím zkontrolujte si přihlášení/odhlášení obědů v systému Strava.cz.

Žáci vzdělávající se distančně mají možnost vyzvednout si oběd ve škole do jídlonosiče. Pokud máte zájem o oběd pro své děti, které se dále vzdělávají doma, stačí si obvyklým způsobem oběd přihlásit a poté si jej ve škole vyzvednout. Výdej obědů bude probíhat ze dvora přes výdajové okno (kolem budovy školy směrem na školní hřiště) v době od 11:30 do 12:00.

 

Za odhlašování a přihlašování obědů je zodpovědný zákonný zástupce. Děkujeme za pochopení.

Rozvrhy hodin pro distanční výuku od 4. 1. 2021

3. – 5. třída

II. stupeň

 

 

V případě jakýchkoliv nových informací Vás budeme informovat v co nejkratším termínu. Prosím, sledujte internetové stránky školy.