Menu Zavřeno

Ochutnávka ovoce a zeleniny

Ve dnech 24. a 25. 1. proběhla na naší škole ochutnávka exotického ovoce a zeleniny v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“.  Žáci 1. až 9. ročníku se měli možnost seznámit s méně obvyklými plody z celého světa (nashi, cherimoya, bílá ředkev, …) nebo s tradičnějším sortimentem v prémiové kvalitě špičkových odrůd (avokádo, mango, mochyně, granátové jablko, blumy, kiwi, …). Ochutnávka také zahrnovala sušené ovoce jako fíky nebo datle. Z letáčků se žáci dozvěděli zajímavé informace – místo původu, jak se daný druh ovoce pěstuje a jak jej připravit k jídlu, jeho možnosti využití v kuchyni apod. Dětem udělala …
Čti více

Již proběhlé projekty

Ukončené projekty školy

1)      Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektnější výuku (září 2014 – červenec 2015)

Projekt, financovaný Evropskými fondy byl zaměřen na využití tabletu ve výuce, využití cloudových služeb a práci s výukovými programy. 

 

2)      Moderní škola (září 2012 – březen 2015)

Projekt realizovaný v rámci projektu EU peníze školám OP VK. Pět šablon pokrylo vytvoření digitálních učebních materiálů do předmětů Angličtina pro 4. ročník, anglická konverzace, Dějepis pro 8. ročník, chemie pro 8. a 9. ročník, fyzika pro 6. a 8. ročník, přírodopis pro 6., 7. a 9. ročník, pracovní vyučování pro 1. a 2. ročník, hudební a občanská výchova pro 8. a 9. ročník, člověk a jeho svět pro 1. ročník a český jazyk pro 8. ročník. 

 

3)      Technické vzdělávání ve spojení s jazyky (září 2015 – prosinec 2015)

Realizace projektu proběhla v souladu s výzvou č. 57 MŠMT šablonami č.1 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a č.4 Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu. Projekt podpořil vybavení školní dílny a tím rozvoj technických dovedností žáků a pořízení interaktivních výukových systémů do výuky pro lepší osvojování anglického jazyka. 

 

4)      Komplexní pohled na dění kolem nás jako nástroj sebereflexe a environmentálního rozvoje (červen 2011 – červen 2012)

Projekt realizován OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Z projektu byla vybavena environmentální učebna interaktivní tabulí a dataprojektorem, pořídila se další didaktická technika, např. notebooky, monitory, dataprojektory aj., byly pořízeny pomůcky do výuky jako mikroskopy, atlasy, učebnice, soubory pomůcek pro terénní cvičení, pracovní sešity, byla zřízena venkovní environmentální učebna a naučná stezka. Škola v rámci rozvoje spolupracovala s okolními školami formou pořádání přírodovědných soutěží. 

 

5)      Se školou do EU (červenec 2015 – prosinec 2015)

Projekt realizovaný v rámci projektu EU peníze školám OP VK. Projekt umožnil žákům II. stupně zúčastnit se osmidenního vzdělávacího pobytu ve Velké Británii.

 

6)      Význam lesa pro život moderního člověka (podzim 2015)

Projekt podporován Státním fondem životního prostředí České republiky. Fond podpořil uskutečnění ozdravného pobytu v rozsahu devítidenního turnusu pro žáky školy. 

 

7)      Zahrada pro všechny (školní rok 2013/2014)

Grant poskytnut z prostředků Revolvingového fondu ministerstva životního prostředí. Projekt umožnil vytvořit příjemné prostředí v okolí školy, byla vytvořena skalka, zahrada s léčivými bylinami, tabulky s taxonomickým označením rostlin školní zahrady a písemný materiál ke každé léčivé bylině s popisem jejího využití. 

 

8)      Výuka 2017 – Šablony (únor 2017 – leden 2019)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

 

Aktivity: výuka metodou CLIL, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, školní kluby (čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her), DVPP (používání moderních technologií ve výuce – čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a inkluze).