Menu Zavřeno

Telefonní číslo – školní družina:  721 636 039

Rozsah ŠD:  2 oddělení, každé s 30 žáky.

Provoz ŠD: pondělí – pátek 7:00 – 7:30 a 11:15 – 16:15

Denní rozvrh

7:00 – 7:30 výchovná činnost rekreační a tělovýchovná

11:15 – 12:15 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost

12:15 – 16:15 vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost, kroužky, příprava

do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů)

 

Činnost školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny.

Kroužky ŠD:

  • Dovedné ruce
  • Anglický jazyk 2.třída
  • Hudebně-dramatický kroužek
  • Přírodovědný kroužek