Menu Zavřeno

Uzavření školy pro žáky 1. a 2. třídy

Vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve škole.

Škola tedy od pondělí 1. března 2021 bude žákům 1. a 2. třídy poskytovat vzdělávání distančním způsobem.  Níže najdete odkazy na podrobné informace distanční výuky s rozvrhem hodin a rozpisem online hodin.

 

Výpůjčky výpočetní techniky

Je velice pravděpodobné, že se online hodiny jednotlivých tříd budou krýt. Proto škola nabízí tablet nebo notebook k zapůjčení. Celkový počet dostupného zařízení je v současné době dobrý. V případě chybějící techniky k zajištění online výuky se neváhejte obrátit na vedení školy.

Tablety jsou přizpůsobené pro výuku tak, že všechny potřebné aplikace jsou nainstalovány a je zakázána instalace jiných aplikací. Při vyzvednutí tabletu můžeme pomoci s přihlášením do aplikací.

 

Výpůjčky vyřizuje pouze ředitelka školy:

Lucie.mausova@zsmladecko.cz

721 636 038

 

Ošetřovné

Informace o poskytování ošetřovného najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Odkaz: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Odkaz na online tiskopis: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

(odkazy se otevřou na nové záložce)

 

Podrobné informace a rozvrhy hodin jednotlivých tříd

1. třída – distanční výuka 1.března 2021

1 . třída – distanční výuka od března 2021

2. třída – distanční výuka od března 2021

Rozvrhy hodin jsou také dostupné na Google disku (odkaz: https://drive.google.com/drive/folders/1zih7zGQBQenhOeJzVEIN1SXoqBp9YcJ9)