Menu Zavřeno

Zápis žáků do 1. třídy

Vážení rodiče,

informujeme Vás o zápisu do 1. třídy Základní školy Mladecko pro školní rok 2021/2022, který proběhne

v pátek 16. 4. 2021 v čase 13:00 – 16:00 h.

a

v sobotu 17. 4. 2021 v čase 9:00 – 14:00 h.

 

 

 

V souvislosti se současnou situací a pro urychlení samotného zápisu Vám umožňujeme vyplnit přihlášku elektronicky.

Elektronická přihláška bude v termínu od 1. 4. 2021 do 17. 4. 2021 dostupná na tomto odkaze.

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsmladecko/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

 

Při vyplňování elektronické přihlášky prosím využívejte našeptávač adres, viz návod na vyplnění elektronické přihlášky ZDE(dokument se otevře na nové záložce). Děkujeme!

 

Při elektronické registraci si zvolíte termín, kdy se dostavíte osobně do školy. V případě, že chcete přihlášku doručit jiným způsobem než osobním podáním, kontaktujte ředitelku školy.

Pokud nemáte možnost provést elektronickou rezervaci, kontaktujte nás emailem nebo telefonicky, rádi Vám pomůžeme, nebo se domluvíme na termínu, kdy se můžete do školy dostavit.

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou

  • rodný list dítěte
  • průkazku zdravotní pojišťovny
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

 

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc, karanténa). V tomto případě kontaktujte ředitelku školy.

 

 

Odklad povinné školní docházky:

Odklad začátku povinné školní docházky uděluje ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů a písemného doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení (u nás nejčastěji: Pedagogicko-psychologická poradna Opava) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (postačí písemné doporučení k odkladu povinné školní docházky z pera dětského lékaře). Tato žádost musí být podána do 30. dubna 2021.

Tiskopis žádosti o odklad získáte po vyplnění elektronické přihlášky a zaškrtnutí možnosti, že budete žádat o odklad.

 

 

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 šest let.
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2020), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

 

 

Pokud máte zájem o individuální prohlídku školy ještě před samotným termínem zápisu, kontaktujte ředitelku školy.

Virtuální prohlídku školy a další informace o škole najdete na tomto odkaze: Distanční prohlídka školy a změny ve škole

VIDEO VZKAZ paní učitelky budoucích prvňáčků Mgr. Anny Szwarcové: ZDE (odkaz se otevře na nové záložce)

 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

 

 

Děkuji za spolupráci

 

Mgr. Lucie Mausová, ředitelka školy

 

lucie.mausova@zsmladecko.cz

721 636 038