Menu Zavřeno

Informace k otevření školy a k testování žáků

Vážení rodiče,

v souvislosti s částečným otevřením škol a zahájení rotační výuky 1. stupně, Vás informuji o organizaci rotační výuky a o průběhu testování žáků.

 

Organizace rotační výuky

Rotační výuka bude zahájena v pondělí 12. 4. 2021. Jednotlivá organizace týdnů (týden A a týden B) se bude střídat.

Při prezenční výuce bude probíhat výuka dle stanoveného rozvrhu (najdete jej v aplikaci ŠkolaOnline).

 

V provozu bude také školní družina a školní jídelna-výdejna.

 

Obědy žákovi přihlašuje zákonný zástupce. Při prezenční výuce žáci budou konzumovat oběd ve školní jídelně. V případě distanční výuky, je možné si přihlášený oběd vyzvednout a odnést v jídlonosiči. Výdej obědů bude probíhat přes výdajové okénko v čase 11:15 – 11:45 (za školní budovou u hřiště).

 

Družina bude v provozu do 15:15h.

 

Protože bude docházet k častému větrání vnitřních prostor a výuka nebo pobyt v družině se může přesunout do venkovních prostor, doporučujeme teplé oblečení a nepromokavou obuv a nepromokavé svrchní oblečení.

 

Organizace prezenční výuky je zajištěna tak, aby nedocházelo ke zbytečným kontaktům mezi třídami, a budou dodržována všechna hygienická opatření.

Připomínáme, že žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku nebo respirátor FFP2, popř. ochranu dýchacích cest splňující normy pro tyto roušky a respirátory.

 

Týden A (zahájení v týdnu 12. 4. 2021 – 16. 4. 2021)

Prezenční výuka: 1. třída, 3. třída, 5. třída

Distanční výuka: 2. třída, 4. třída

 

Žáci 2. a 4. třídy se v tomto týdnu budou nadále vzdělávat distančně. Z organizačních a personálních důvodů může dojít ke změně distanční výuky. O podrobnostech Vás bude informovat třídní učitelka.

 

Týden B (zahájení v týdnu 19. 4. 2021 – 26. 4. 2021)

Prezenční výuka: 2. třída, 4. třída

Distanční výuka: 1. třída, 3. třída, 5. třída

 

Informace o změnách v distanční výuce budou žákům 1., 3. a 5. třídy předány ve škole (v případě absence bude informován zákonný zástupce žáka emailem) v průběhu týdne A.

 

 

Průběh testování žáků

Žáci se budou testovat 2x týdně. Testovací dny se stanovují na pondělí a čtvrtek.

 

Žáci do školy sami nevstupují, čekají před školou. Od 7:00 h budou pověřenou osobou dále organizováni do testovacích skupin a odvedení do testovací místnosti.

Z důvodu časové náročnosti samotestování žáků je nutné, aby žáci v testovací dny (v pondělí a ve čtvrtek) byli u školy nejpozději v 7:20 h (po příjezdu autobusu odchází ihned do školy, popř. místní odchází z domova do školy dříve).

 

V souvislosti s testováním Vás žádám o vyplnění formuláře pro zjištění skutečnosti k testování žáků ve škole a zaslání zpět na jeden z následujících emailů:

info@zsmladecko.cz

lucie.mausova@zsmladecko.cz

petra.ochranova@zsmladecko.cz

 

Dokument dostupný na tomto odkaze: formulář pro rodiče k testování

 

Níže také nabízíme vzor potvrzení od lékaře o prodělání onemocnění COVID-19. Datum prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem musíme znát pro správně stanovení doby, do kdy se žák nemusí testovat. (tj. 90 dní od tohoto data)

 

 

Podrobnosti k samotestování naleznete na internetových stránkách https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

Škola bude testovat testovacími sadami Singclean.

Prosíme, seznamte děti s instruktážním videem a připravte své děti na to, co je při testování čeká. Znovu připomínáme, že je možné přijít ráno s dítětem do školy a asistovat mu při testování.

Odkaz na video: https://youtu.be/BmDnd140UH4

 

Dále přikládáme informační letáky:

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

testovani-letak-singclean

testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21

 

 

V případě dalších dotazů, kontaktujte vedení školy.

info@zsmladecko.cz             553 668 324

 

Mgr. Lucie Mausová, ředitelka školy           lucie.mausova@zsmladecko.cz            721 636 038

 

Mgr. Petra Ochranová, zástupkyně ředitelky školy  petra.ochranova@zsmladecko.cz