Menu Zavřeno

Informace k zahájení rotační výuky 2. stupně

Vážení rodiče,

 

v souvislosti s další fází otevření škol a zahájení rotační výuky 2. stupně, Vás informuji o organizaci rotační výuky a o průběhu testování žáků 2. stupně.

Organizace výuky a testování žáků 1. stupně probíhá v nezměněné podobě.

 

Organizace rotační výuky

 

Rotační výuka bude zahájena v pondělí 10. 5. 2021. Jednotlivá organizace týdnů (týden A a týden B) se bude střídat.

Při prezenční výuce bude probíhat výuka dle stanoveného rozvrhu (najdete jej v aplikaci ŠkolaOnline).

 

V provozu je také školní jídelna-výdejna.

 

Obědy žákovi přihlašuje zákonný zástupce. Pokud máte v systému nedoplatek, obědy Vám v aplikaci Strava.cz nepůjde přihlásit. Je potřeba zavolat do školní jídelny ve Stěbořicích a oběd přihlásit telefonicky. Telefon do jídelny ve Stěbořicích:  553 661 029

 

Při prezenční výuce žáci budou konzumovat oběd ve školní jídelně. V případě distanční výuky, je možné si přihlášený oběd vyzvednout a odnést v jídlonosiči. Výdej obědů bude probíhat přes výdajové okénko v čase 11:15 – 11:45 (za školní budovou u hřiště).

 

 

Protože bude docházet k častému větrání vnitřních prostor a výuka se může přesunout do venkovních prostor, doporučujeme oblečení přizpůsobit aktuálnímu počasí.

Od 10. 5. 2021 jsou povoleny venkovní sportovní činnosti. V případě příznivého počasí bude probíhat výuka TV na venkovním sportovišti.

 

Organizace prezenční výuky je zajištěna tak, aby nedocházelo ke zbytečným kontaktům mezi třídami, a budou dodržována všechna hygienická opatření.

Připomínáme, že žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku nebo respirátor FFP2, popř. ochranu dýchacích cest splňující normy pro tyto roušky a respirátory.

 

 

Týden A (zahájení v týdnu 10. 5. 2021 – 14. 5. 2021)

 

Prezenční výuka: 6. třída, 8. třída

Distanční výuka: 7. třída, 9. třída

 

Žáci 7. a 9. třídy se v tomto týdnu budou nadále vzdělávat distančně. Z organizačních a personálních důvodů dojde ke snížení online hodin a navýšení samostatné distanční výuky žáků. Upravené rozvrhy jsou k dispozici níže.

 

Týden B (zahájení v týdnu 17. 5. 2021 – 21. 5. 2021)

 

Prezenční výuka: 7. třída, 9. třída

Distanční výuka: 6. třída, 8. třída

 

Informace o změnách online hodin v distanční výuce budou žákům 6. a 8. třídy předány také ve škole.

 

ROZVRHY HODIN pro distanční výuku: Rozvrh hodin 2.stupeň – distanční výuka od 10. 5. 2021

 

Průběh testování žáků II. stupně (6. – 9. třída)

 

Žáci se budou testovat 2x týdně. Testovací dny se stanovují na pondělí a čtvrtek.

 

Žáci budou do školy vstupovat zadním vchodem (Vchod ze dvora). Do školy sami nevstupují, čekají v prostoru zadního dvora. Od 7:00 h budou pověřenou osobou dále organizováni do testovacích skupin a odvedení do testovací místnosti.

Z důvodu časové náročnosti samotestování žáků je nutné, aby žáci v testovací dny (v pondělí a ve čtvrtek) byli u školy nejpozději v 7:20 h (po příjezdu autobusu odchází ihned do školy, popř. místní odchází z domova do školy dříve).

 

V souvislosti s testováním Vás žádám o vyplnění formuláře pro zjištění skutečnosti k testování žáků ve škole a zaslání zpět na jeden z následujících emailů:

info@zsmladecko.cz

lucie.mausova@zsmladecko.cz

petra.ochranova@zsmladecko.cz

 

Formulář ke stažení: formulář pro rodiče k testování 2. stupeň

 

Podrobnosti k samotestování naleznete na internetových stránkách https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

Škola bude testovat testovacími sadami Singclean.

Prosíme, seznamte děti s instruktážním videem a připravte své děti na to, co je při testování čeká.

Odkaz na video: https://youtu.be/BmDnd140UH4

 

Přikládáme další informační letáky:

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

testovani-letak-singclean

testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21

 

V případě dalších dotazů, kontaktujte vedení školy.

info@zsmladecko.cz             553 668 324

 

Mgr. Lucie Mausová, ředitelka školy           lucie.mausova@zsmladecko.cz            721 636 038

 

Mgr. Petra Ochranová, zástupkyně ředitelky školy  petra.ochranova@zsmladecko.cz