Menu Zavřeno

Aktuální informace COVID-19

Vážení rodiče,
na základě novelizace mimořádných opatření Vás informuji o průběhu vzdělávání a testování žáků naší školy v následujícím období.

 

Týden – 17. – 21. 05. 2021

1.-5. ročník – Prezenční výuka – Testování 1 x týdně – pondělí

6. a 8. třída – Distanční výuka

7. a 9. třída – Prezenční výuka – Testování 2 x týdně – pondělí, čtvrtek

 

Předpokládáme, že od 24. 05. 2021 bude provoz školy v běžném režimu a všechny ročníky budou mít prezenční výuku.

 

Školní družina – v provozu bez omezení.

 

Připomínáme, že žáci jsou povinni mít po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku nebo respirátor FFP2, popř. ochranu dýchacích cest splňující normy pro tyto roušky a respirátory.

 

Za přihlášení /odhlášení/ obědů je odpovědný zákonný zástupce. Pokud máte v systému nedoplatek, obědy Vám v aplikaci Strava.cz nepůjde přihlásit. Je potřeba zavolat do školní jídelny ve Stěbořicích a oběd přihlásit telefonicky. Telefon do jídelny ve Stěbořicích:  553 661 029

Při prezenční výuce žáci budou konzumovat oběd ve školní jídelně. V případě distanční výuky, je možné si přihlášený oběd vyzvednout a odnést v jídlonosiči. Výdej obědů bude probíhat přes výdajové okénko v čase 11:15 – 11:45 (za školní budovou u hřiště).

 

 

Protože bude docházet k častému větrání vnitřních prostor a výuka se může přesunout do venkovních prostor, doporučujeme oblečení přizpůsobit aktuálnímu počasí.

Od 10. 5. 2021 jsou povoleny venkovní sportovní činnosti. V případě příznivého počasí bude probíhat výuka TV na venkovním sportovišti.

 

V případě dalších dotazů, kontaktujte vedení školy.

info@zsmladecko.cz             553 668 324

 

Mgr. Lucie Mausová, ředitelka školy           lucie.mausova@zsmladecko.cz            721 636 038

 

Mgr. Petra Ochranová, zástupkyně ředitelky školy  petra.ochranova@zsmladecko.cz