Menu Zavřeno

Slovo ředitelky školy na závěr školního roku

Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy!

Konec školního roku je obdobím, kdy hodnotíme studijní výsledky a chování žáků. Toto hodnocení shrnují vysvědčení, která si žáci odnesli domů. Dovolte mi, abych tento školní rok zhodnotila z úplně jiného pohledu, a to z pohledu čísel…

Čísla jsou pečlivě spočítána právě pro naši školu a pro naše třídy za období od 1. 9. 2020 do 30.6.2021.

 

111 – to je celkový počet prázdninových dní, víkendových dní, svátků a volných dnů, kdy z různých důvodů neprobíhala výuka.

192 – to je celkový počet dnů, kdy probíhala výuka (jakoukoli formou)

Tento celkový počet v tomto školním roce můžeme rozdělit do dvou skupin – prezenční výuka ve škole a distanční výuka online. U jednotlivých tříd jsou počty následující:

1. třída: 136 dní ve škole, 56 dní online

2. třída: 131 dní ve škole, 61 dní online

3. a 5. třída: 103 dní ve škole, 89 dní online

4. třída: 98 dní ve škole a 94 dní online

6. a 7. třída: 74 dní ve škole a 118 dní online

9. třída: 72 dní ve škole a 120 dní online

8. třída: 67 dní ve škole a 125 dní online

 

Tato čísla jasně ukazují, že tento školní rok byl naprosto jiný, proto chci i touto cestou všem poděkovat.

Žákům děkuji za snahu a píli, kterou prokázali při plnění jednotlivých úkolů, i když u některých to byl nadlidský boj a také za zdokonalení v práci na počítači.

Děkuji rodičům, kteří se stali také učiteli a společně nám všem pomohli překonat toto nelehké období.

Svým kolegyním děkuji za trpělivost, s jakou snášely nefunkční wifi některých žáků. Za odhodlání naučit žáky učivu i v takto ztížených podmínkách a také za empatii, bez které bychom toto období nezvládli.

Poděkování patří také nepedagogickým pracovníkům, kteří velkou mírou přispěli k bezproblémovému chodu školy.

V neposlední řadě děkuji také, starostům a zastupitelům spádových obcí, Občanskému spolku ZŠ Mladecko, rodičům a dalším, kteří podporovali činnost školy nejen finančně, ale i morálně.

 

Dovolte mi ještě zmínit jednu statistiku – a to testování ve škole:

Celkem bylo ve škole použito 1068 antigenních testů. Žáci použili 964 testů a zaměstnanci školy 104 testů.

Poslední a velice pozitivní číslo je 0 (NULA). Žádný z provedených testů neukázal pozitivní výsledek.

Tohoto úspěchu jsme dosáhli díky odpovědnému přístupu vás všech. DĚKUJI!

 

Závěrem přijměte ode mě přání příjemného prožití prázdnin plného sluníčka, pohody, odpočinku, zdraví a nezapomenutelných zážitků a přání, abychom se ve školy 1. září 2021 všichni ve zdraví zase sešli.

 

Mgr. Lucie Mausová, ředitelka školy