Menu Zavřeno

Workshop „Cesta bubeníka“

Dne 11. 2. 2022 navštívil naši školu pan Ivo Batoušek se svým programem Cesta bubeníka. Kdo by očekával přednášku s krátkou ukázkou, velmi by se mýlil. Pan Batoušek si během chvilky získal pozornost všech zúčastněných žáků i pedagogů a během jeho hry na africké bubny djembe se určitě probrali i žáci z posledních pater budovy.

Nejdříve proběhlo představení těchto neobvyklých nástrojů, během kterého se žáci mohli dozvědět spoustu zajímavostí. Následně si každý žák mohl jeden buben půjčit a začala tak praktická část programu. Žáci si vyzkoušeli bubenickou rozcvičku a tvorbu rytmů, ze kterých se skládá rytmická stupnice. Společně se pak naučili zahrát i celou skladbu. Podle nadšených výrazů dětí můžeme usoudit, že se jim tento workshop velmi líbil a s panem Batouškem jsme se neviděli naposled.

Lucie Vojkůvková