Menu Zavřeno

Lesní pedagogika – 1. stupeň

Celý 1. stupeň se postupně ve 3 skupinách zúčastnil Lesní pedagogiky s lesníkem Radkem Lubinou, se kterým úzce spolupracujeme již několik let. Úkolem této akce je probudit v žácích zájem o přírodu, chtít přírodu chránit, neznečisťovat a hlavně se také o ní něco naučit.  Ať jsou to názvy listnatých stromů a jejich plodů, jehličnatých stromů a tvary šišek nebo i lesní zvířata a jejich mláďata. Mohou si sáhnout na kůži zvířat, na paroží srnce nebo daňka, vidět rozdíl mezi nimi. Není vše jen o učení. Během celého dopoledne se hrají hry, zkouší se i fyzická zdatnost žáků.

Poslední tečkou je hledání pokladu ve formě špekáčků a jejich opékání se spolužáky.

Žákům se akce vždy moc  líbí, děkujeme tedy p. Lubinovi a již nyní se těšíme na další spolupráci.