Menu Zavřeno

Workshop ke kariérovému poradenství

V úterý 14. listopadu se žáci 8. třídy zúčastnili zajímavých aktivit, které byly zaměřeny na sebepoznání. Kariérová poradkyně Hana Kučová vedla žáky k tomu, aby si uvědomili své silné stránky, co je baví, co jim jde, jak je vnímá okolí atd. Na závěr workshopu si osmáci zahráli hru na spolupráci v třídním kolektivu.