Menu Zavřeno

Zlatý list 7.5.2024

Naše škola se každým rokem zapojuje do řady aktivit, které podporují zájem žáků o přírodu a ekologii. Jednou z těchto událostí je oblíbená přírodovědná soutěž Zlatý list, kterou pořádá základní škola v Břidličné. Soutěž, která proběhla na školním hřišti, nabídla účastníkům řadu zajímavých úkolů zaměřených na přírodu, ekologii a ochranu životního prostředí. Naši žáci se s vervou pustili do plnění stanovištních úkolů, které testovaly jejich znalosti a dovednosti. 

Ve volných chvílích měli možnost využít bohatý doprovodný program. Výsledky našich týmů byly rovněž povzbudivé. Družstvo mladších žáků se umístilo na krásném 6. místě, starší žáci dosáhli na úctyhodné 9. místo, což je rovněž vynikající výsledek. Rádi bychom touto cestou srdečně pogratulovali všem našim účastníkům za jejich skvělou práci a reprezentaci naší školy. Také děkujeme obci Litultovice za zajištění dopravy.