Menu Zavřeno

Německá škola existovala (vedle české) v Mladecku již od roku 1791. Česká škola však posléze zanikla.

Teprve v roce 1927 byla výnosem ministerstva školství a národní osvěty zřízena nová česká jednotřídní menšinová obecná škola v Mladecku. Vyučování probíhalo zvláště v prvních letech velmi pomalu a namáhavě. Žáků bylo obvykle 11- 12. Přestože to byla škola státní, byla do značné míry závislá na darech dobrodinců – různých továren, závodů, úřadů, spolků i soukromníků.

Měšťanská škola v Mladecku byla založena výnosem ministerstva školství v listopadu 1929 a jejím prvním ředitelem byl jmenován Rudolf Kadula.

Prvními učiteli byli ředitel Kadula, odborný učitel Vlastimil Černoch a dívčí ruční práce vyučovala Al. Šišková z Horního Benešova.V roce 1934 byla zásluhou ředitele Kaduly založena i mateřská škola, kterou od počátku navštěvovalo 18 dětí z Mladecka, Luhů a Jakartovic. I tato škola musela být umístěna v soukromém domě.

Situace, týkající se školy v Mladecku, se stávala opravdu svízelnou. Proto ředitel školy, školní rada i rodičovské sdružení vynakládali velké úsilí na prosazení vybudování vhodné školní budovy. Dlouhodobé úsilí bylo korunováno úspěchem v roce 1936. Byl zakoupen pozemek v Mladecku u silnice do Hlavnice.

Ředitel R. Kadula se ani dokončení stavby školy nedočkal. Zemřel náhle po operaci žaludku v říjnu 1936 ve věku 49 let. Za zásluhy o tuto školu mu byla zasazena v budově školy pamětní deska.

Po smrti ředitele Kaduly byl jmenován zatímním správcem školy odborný učitel Karel Nosek. Za jeho správcování byla školní budova dostavěna a 1.10.1937 zde bylo slavnostně zahájeno vyučování. Novým ředitelem byl ustanoven František Flanderka. V nové školní budově se však vyučovalo jenom rok. Ve dnech říjnových 1938 bylo Opavsko po Mnichovském diktátu obsazeno Němci, a tak čeká škola v Mladecku osiřela.

Po celou dobu okupace se ve škole nevyučovalo. Budova byla používána k jiným účelům. Okupací školní budova velmi utrpěla, hlavně vnitřní zařízení. V létě 1945 bylo nutno celou školu opravit.

Ve školním roce 1946/47 byla ve vestibulu školy slavnostně odhalena pamětní deska prvnímu řediteli české měšťanské školy v Mladecku Rudolfu Kadulovi.