Menu Zavřeno

Slabikář pro prvňáčky

Dne 18. 11. 2021 museli prvňáčci dokázat, že si Slabikář opravdu zaslouží, proto plnili úkoly na postřeh, dokázali, že umí číst, psát, počítat, ale i zpívat a hlavně u práce přemýšlet. Byla důležitá i vzájemná spolupráce, děti si pomáhaly a radily, rády plnily zadané úkoly. Děti se na nový Slabikář  …
Čti více

Sbírka potravin

ZŠ Mladecko Vás tímto zve k účasti v potravinové sbírce všech trvalivých potravin a drogerie, která bude předána státní potravinové bance pro pomoc těm, kteří ji potřebují. Tento projekt bude na naší škole probíhat v období od 16. 11. -30. 11. 2021. Přidejte se k nám a společně udělejme dobrý …
Čti více

Třeťáci a čtvrťáci si vyzkoušeli tvorbu myšlenkových map

V pátek 5. 11.  si žáci 3. a 4. třídy vyzkoušeli tvoření myšlenkových map pod vedením paní Martiny Baierové. A co jsou vůbec myšlenkové mapy? Je to grafické uspořádání slov, které může být doplňováno obrázky. Slouží k učení nebo plánování. Žáci si tuto metodu vyzkoušeli, při práci byli nápadití a …
Čti více

Projekt MenSi

Minulý školní rok, který byl ve znamení distanční výuky nám všem ukázal, jak moc jsou digitální technologie potřebné nejen pro náš běžný život, ale také pro vzdělávání samotné. Díky těmto zkušenostem, a protože je důležité se neustále rozvíjet a vzdělávat, jsme se jako škola rozhodli zapojit do projektu MenSi (Mentoring …
Čti více

Testování žáků v období 1. 11. – 14. 11. 2021

S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace bylo Ministerstvem zdravotnictví přistoupeno k preventivnímu screeningovému testování, a to v okresech, kde 7denní incidence dosahovala ke dni 23.10. 2021 hodnot na 300 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Toto se dotýká také okresu Opava. Proto i v naší škole bude probíhat …
Čti více

Návštěva lesa s odborníkem  – 1. stupeň

V minulých dvou týdnech se žáci nižšího stupně vydali na návštěvu lesa, kde na ně čekal odborník, který dětem ukázal, co vše v lese můžeme najít a zažít. Žáci pomocí zábavných her například zjistili životní potřeby našich stromů, poznávali živočichy a rostliny, které můžeme v našich lesích najít. V praxi si vyzkoušeli i měření …
Čti více

Informace Covid 19

Vážení zákonní zástupci, bohužel musím Vám oznámit, že mezi žáky naší školy se objevila osoba pozitivně testovaná na Covid 19. Z tohoto důvodu jsou některé třídy v karanténě. Rodiče žáků, kterých se karanténa týká, byli již informování emailem. Pokud Vám žádný email, popř. zpráva nepřišla, tak se Vás prozatím tato …
Čti více

Zrušení akce Večer plný strašidel

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace jsem rozhodla, že akci Večer plný strašidel dne 26. 10. 2021 nebudeme pořádat. Velice nás mrzí, že se akce neuskuteční. Určitě se všichni shodneme na tom, že zdraví je to nejdůležitější. Věřím, že budeme mít příležitost potkat se někdy jindy na jiné naší akci …
Čti více

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady – zástupci zákonných zástupců žáků Ve dnech 12.10. – 14. 10. 2021 se uskutečnily v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, volby do školské …
Čti více

72 hodin bez plýtvání jídlem

Naše škola se zúčastnila každoročního projektu s názvem 72 hodin. Pro tento školní  rok jsme se zapojili do výzvy „72 hodin bez plýtvání jídlem“. Tato akce probíhala v termínu od 14. – 16. října a účastnili se jí všichni žáci a zaměstnanci školy. Cílem této výzvy bylo naučit se připravovat množství jídla, …
Čti více

Recyklohraní

Naše škola se zapojila do Recyklohraní. V rámci tohoto projektu si paní vychovatelka Hanka Pavlíčková připravila šipkovanou v prostorách školy. Za pomoci kolegyň Jany Dudové, Vendulky Tománkové a Barbory Kleinové se tak mohly děti vydat na cestu a plnit úkoly v prostorách školy. Úkoly byly zaměřené na třídění odpadu, recyklaci …
Čti více

Den profesí a exkurze v OPaLL-AGRI

Žáci devátého ročníku se zúčastnili úžasného Dne profesí na Střední zemědělské škole v Opavě, a také měli jedinečnou možnost navštívit firmu OPaLL – AGRI v Dolních Životicích. Den profesí jsme si parádně užili. Žáci si vyzkoušeli jízdu traktorem, vytvořili si podzimní věnec, byli součástí jednoduchých chemických či fyzikálních pokusů. Ve …
Čti více

Celé Česko čte dětem

Stačí dětem, že se pouze naučí číst? Slyšeli jste někdy o čtení s porozuměním? My na naší škole ano, protože víme, že není důležité si umět pouze něco přečíst, ale dokázat čtenému textu porozumět a se získanými informacemi pracovat. A s těmito myšlenkami souvisela uskutečněná akce, která proběhla na naší škole od …
Čti více

Projekt 72 hodin

72 hodin bez plýtvání jídlem, takto se nazývá nová výzva celostátního projektu 72 hodin, do kterého se naše škola zapojí již ve čtvrtek 14. října. Tato výzva má jednoduchá pravidla. Během 72 hodin nevyhodíte žádné potraviny. Žádné nedojedené jídlo, nic nenecháte zkazit, nebo zplesnivět. Tato výzva však nenabádá k hladovění, či přejídání …
Čti více