Menu Zavřeno

Informace k otevření školy a k testování žáků

Vážení rodiče, v souvislosti s částečným otevřením škol a zahájení rotační výuky 1. stupně, Vás informuji o organizaci rotační výuky a o průběhu testování žáků. Organizace rotační výuky Rotační výuka bude zahájena v pondělí 12. 4. 2021. Jednotlivá organizace týdnů (týden A a týden B) se bude střídat. Při prezenční výuce bude probíhat …
Čti více

Distanční prohlídka školy a změny ve škole

I když je školní budova prázdná a žáci se učí doma, neleníme a stále se snažíme zlepšovat prostředí školy. Doufáme, že žáci brzy rozveselí prázdné a tiché chodby a třídy. Ve škole je přivítá několik změn. Ta zásadní a velice znatelná změna se udála v posledním patře budovy. Díky Integrovanému regionálnímu …
Čti více

Zápis žáků do 1. třídy

Vážení rodiče, informujeme Vás o zápisu do 1. třídy Základní školy Mladecko pro školní rok 2021/2022, který proběhne v pátek 16. 4. 2021 v čase 13:00 – 16:00 h. a v sobotu 17. 4. 2021 v čase 9:00 – 14:00 h.   V souvislosti se současnou situací a pro urychlení samotného …
Čti více

Uzavření školy pro žáky 1. a 2. třídy

Vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve škole. Škola tedy od pondělí 1. března 2021 bude žákům 1. a 2. třídy poskytovat vzdělávání distančním způsobem.  Níže najdete odkazy na podrobné informace …
Čti více

Aktivity školní družiny

Děti 1. oddělení ŠD, 2. třídy, v měsících lednu a únoru tvořily zábavné činnosti. Vyráběly krmítka pro ptáčky, modelovaly z alobalu kuchyňské nádobí. Vyrobily si svého zimního kamaráda Matěje, který dětem nikdy neroztaje. Z konstruktivních stavebnic stavěly úžasné stavby. Aktivity a činnosti ve školní družině děti bavily a už teď …
Čti více

Hry se sněhem

I v této zvláštní době jsme s 2. třídou využili hned první pokrývky sněhu a soutěžili jsme o největší kouli. Někteří váleli koule sami, ale většinou si děti pomáhaly. Radost byla obrovská, vždyť to byl první sníh, který napadl. Momentálně je sněhu již více, dá se bobovat, jezdit na lopatě …
Čti více

Tvoření ve školní družině

V družině jsme s prvňáčky tvořili výkresy na téma “zima – sněhuláci”. Na tvorbu jsme použili bublinkovou fólii, barevné papíry a temperové barvy. Dětem se to podařilo a tvorba je moc bavila. Bc. Jana Dudová …
Čti více

Hodnocení 1. pololetí a předávání výpisu z vysvědčení

Vážení rodiče, MŠMT prostřednictvím opatření obecné povahy určuje, že výpis z vysvědčení se může žákům předat i po posledním dnu 1. pololetí, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Opatření obecné povahy nijak neupravuje poskytnutí informací o vzdělávání, proto v nejbližších dnech třídní učitelky …
Čti více

Projekt O2 Chytrá škola – Bezpečnost na internetu

V letošním školním roce jsme úspěšně dokončili grantovou výzvu O2 Chytrá škola. Projekt byl zaměřen na osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu. Starší žáci naší školy se úspěšně zhostili role školitelů, pro své spolužáky napříč třídami si  přichystali zábavné, stručné, poučné a zajímavé prezentační materiály a videa, …
Čti více

Provoz školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, na základě vydaného opatření MŠMT s platností od 4. ledna 2021 se obnovuje povinná distanční výuka pro žáky 3. ‑ 9. ročníku. Pro žáky 1. a 2. ročníku bude probíhat povinná prezenční výuka. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách ochranu úst a nosu (rouška, ústenka, šátek, …) …
Čti více

Vánoční přání a informace

Vážení rodiče, velice si vážíme Vaší práce, kterou jste tento kalendářní rok museli zvládnout v souvislosti s distanční výukou, a za celý pedagogický sbor Vám děkuji za vstřícnost, trpělivost a spolupráci při distanční výuce. Dále mi dovolte připomenout, že v pondělí a v úterý (21. a 22.12.) jsou vyhlášeny dny …
Čti více

Otevření školy a opatření od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, na základě vydaného opatření MŠMT s platností od 30. listopadu 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky. Výuka v naší škole bude probíhat dle platných rozvrhů, které najdete níže. U tříd prvního stupně došlo ke změně rozvrhů, protože již nebude probíhat výuka plavání. I.stupeň – rozvrhy hodin …
Čti více

Provoz školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, na základě vydaného opatření MŠMT s platností od 18. listopadu 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. třídy. Výuka v naší škole bude probíhat dle rozvrhu uvedeného níže. Hudební výchova bude probíhat, ovšem bez zpěvu. Tělesná výchova bude nahrazena jiným předmětem nebo aktivitou. Třídy …
Čti více

Nové informace

Změna výuky na prvním stupni Bohužel z důvodu stále se nelepšící situace zůstává škola nadále zavřená i pro žáky prvního stupně. Proto na prvním stupni dojde v následujících dnech (nebo již došlo) ke změnám v distanční výuce. Nyní bude online výuka zavedena ve všech třídách. S online výukou je spojena aplikace Google Učebna (Classroom) …
Čti více

Uzavření školy – COVID

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz školy. Krizové opatření vlády omezuje provoz školy tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. Dále se přerušuje činnost školní družiny a jídelny-výdejny stravy. Obědy byly hromadně všem odhlášeny. Dne 26 …
Čti více