Menu Zavřeno

Polytechnika na škole – projekt MAP Opavsko II

V naší škole proběhla dne 25. 6. 2021 aktivita s názvem Polytechnika na školách pod vedením pana Helise. Aktivita byla realizována v rámci projektu MAP Opavsko II, jehož realizátorem je Místní akční skupina Opavsko z.s. S Místní akční skupinou Opavsko dlouhodobě spolupracujeme. Tato spolupráce nyní měla za cíl podpořit polytechnické …
Čti více

Slovo ředitelky školy na závěr školního roku

Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy! Konec školního roku je obdobím, kdy hodnotíme studijní výsledky a chování žáků. Toto hodnocení shrnují vysvědčení, která si žáci odnesli domů. Dovolte mi, abych tento školní rok zhodnotila z úplně jiného pohledu, a to z pohledu čísel… Čísla jsou pečlivě spočítána právě pro …
Čti více

Sportovní den – O ODZNAK VŠESTRANNOSTI

V pondělí 28. 6. 2021 se na naší škole konal již tradiční Sportovní den. Počasí se velmi vydařilo a společně jsme prožili příjemné dopoledne plné sportu, legrace i zábavy. Žáci procházeli jednotlivá stanoviště a měli za úkol plnit připravené úkoly, např. hod obouruč medicinbalem, předvést postoj čápa, přeskoky přes švihadlo, sprint 60 m, házení míče do obruče, …
Čti více

Třídní výlet 4. třída

Náš třídní výlet jsme zahájili na fotbalovém hřišti v Jakartovicích ve středu 23. 6. v odpoledních hodinách. Děti si užívaly na víceúčelovém hřišti a pomalu jsme se připravovali na pochod vzhůru k lomům na obecní chatu v Jakartovicích. Počasí nám přálo a cestu jsme zvládli v rekordním čase pod jednu hodinu i se zastávkou na občerstvení …
Čti více

Myšlenkové mapování

Náš mozek neustále pracuje, hlavou se nám honí různé myšlenky, nápady, úkoly, které musíme udělat a také věci, které si musíme zapamatovat.  Jenže nejsme schopni si vše zapamatovat nebo se vše dokonale naučit. Existují způsoby, jak si pomoci a vše si zjednodušit. Jedním ze způsobů je tvorba myšlenkové mapy.  A …
Čti více

Výlet Litultovice – 3. třída

V pondělí dne 21.6. žáci třetí třídy navštívili muzeum v Litultovicích. Seznámili se s každodenními nástroji a předměty, které používali naši předkové. K odpočinku a relaxaci využili i místní park …
Čti více

Arboretum – 1. třída

Dne 24. 6. 2021 navštívili žáci 1. třídy Arboretum v Novém Dvoře. Velmi je zaujal rybník s lekníny a želvami. Prohlédli si expozici tropických a subtropických rostlin, kde jsme si povídali o sbírce kaktusů. Největší zájem měly děti o sbírku motýlů, ptactva a lesní zvěře. V parku se procházely sbírkou …
Čti více

Výlet Pustevny – 2. a 5. třída

Pohled dětí na náš školní výlet, který se konal 21. 6. 2021. Práce Nelly Šimerové: Ráno jsme nastoupili do autobusu a vyjeli. Byla to dlouhá, ale úžasná cesta, protože  byly kolem nás skály, louky a krásná příroda. Na Pustevnách již z dálky zahlédnete hezké budovy i samotnou stezku v oblacích …
Čti více

Školní výlet ZOO Svatý Kopeček u Olomouce

Ve středu 23. 6. 2021 se žáci 2. stupně zúčastnili školního výletu do ZOO Svatý Kopeček u Olomouce. Po příchodu do zoologické zahrady se jednotlivé třídy rozdělily a spolu s třídními učitelkami vyrazily na prohlídkové trasy. Cestou všichni pozorovali rozmanité druhy živočichů, které v zoologické zahradě žijí. Zahlédnout se nám …
Čti více

COVID-19 aktualizace informací 8. 6. 2021 (ochrana dýchacích cest)

Vážení rodiče, na základě novelizace mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest Vás informuji o následující změně: Od 8.6. 2021 nemusí mít žáci během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni …
Čti více

Naučná stezka ke Dni dětí

Naučnou přírodovědnou stezku Mladeckem propojenou s vědomostmi z vyučovacích předmětů si vyzkoušeli žáci naší školy.  Na pěti stanovištích plnili zábavné tělovýchovné a vědomostní úkoly, které jim zpestřily oslavu Dne dětí. Po příjemné procházce a splnění všech úkolů se děti mohly radovat ze sladkého balíčku, který pro ně připravil Občanský spolek …
Čti více

Aktualizované informace k průběhu výuky a testování od 24.5.2021

Vážení rodiče, na základě novelizace mimořádných opatření Vás informuji o průběhu vzdělávání a testování žáků naší školy v následujícím období. Od pondělí 24. 05. 2021 je provoz školy v běžném režimu a všechny ročníky mají prezenční výuku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu. Změny v testování: Testování všech žáků bude probíhat 1 …
Čti více

Aktuální informace COVID-19

Vážení rodiče, na základě novelizace mimořádných opatření Vás informuji o průběhu vzdělávání a testování žáků naší školy v následujícím období. Týden – 17. – 21. 05. 2021 1.-5. ročník – Prezenční výuka – Testování 1 x týdně – pondělí 6. a 8. třída – Distanční výuka 7. a 9. třída …
Čti více

Stavění májky – 2. třída

V pondělí 3. 5. děti v průběhu celého vyučování luštěním rébusů získávaly indicie, na základě kterých měly zjistit, co je druhý den čeká. Stavění májky! Proč se vlastně staví? Májka je oslava jara a lásky. Podle tradice ji staví kluci pro své milé, ale také na ochranu obce nebo naší …
Čti více

Informace k zahájení rotační výuky 2. stupně

Vážení rodiče, v souvislosti s další fází otevření škol a zahájení rotační výuky 2. stupně, Vás informuji o organizaci rotační výuky a o průběhu testování žáků 2. stupně. Organizace výuky a testování žáků 1. stupně probíhá v nezměněné podobě. Organizace rotační výuky Rotační výuka bude zahájena v pondělí 10. 5. 2021. Jednotlivá organizace týdnů …
Čti více