Menu Zavřeno

Základní údaje o škole

 

Identifikace školy

Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace

IZO: 600 143 244

IČO: 70986487

 

Sídlo

Mladecko 67, 747 54  MLADECKO

 

Kontakt

E-mail: info@zsmladecko.cz

Web: www.zsmladecko.cz

Telefon: 553 668 324

Mobilní telefon: 721 636 038

Mobilní telefon – školní družina: 721 636 039

ID datové schránky: scmmpu3

 

Zřizovatel školy

Obec Mladecko

Adresa: Mladecko 19, 747 54  MLADECKO

IČO: 00635502

 

Management školy

Ředitelka školy: Mgr. Lucie Mausová

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Petra Ochranová

 

Školská rada

Zástupce zákonných zástupců žáků: Helena Rašová

Zástupce zřizovatele: Ing. Kateřina Mazurová

Zástupce pedagogických pracovníků: Hana Pavlíčková

 

Charakteristika školy

V současné době působí na škole 16 pedagogických pracovníků a 3 provozní (nepedagogičtí) pracovníci.

Vyučuje se podle ŠVP Komplexní pohled na svět. V rámci vlastní profilace se ve škole zaměřujeme především na vyučování přírodovědných předmětů.

Školu navštěvuje 107 žáků z obcí spravovaných 7 obecními úřady Mladecko, Jakartovice (Deštné, Bohdanovice, Hořejší Kunčice), Hlavnice, Bratříkovice, Litultovice, Lhotka u Litultovic (Životské Hory), Vítkov.

Škola má 9 tříd a tři oddělení školní družiny po cca 20 žácích.

Škola pořádá řadu akcí pro žáky i veřejnost, např.: výstavky s akademiemi, sportovní akce, divadelní a filmová představení, návštěvy muzeí, planetária a v neposlední řadě i dny otevřených dveří. Žáci naší školy se pravidelně účastní různých soutěží sportovních, uměleckých nebo vědomostních. Jsou to např.: atletický čtyřboj, vybíjené, výtvarné a literární soutěže, přírodovědné, zahrádkářské a lesnické soutěže, Zlatý list a olympiády odborných předmětů.

Při škole, i při školní družině funguje velké množství zájmových kroužků, ze kterých si děti mohou vybrat a navštěvovat je. Namátkou např.: sportovní, kroužek Hraní na netradiční hudební nástroje, kroužek dovedných rukou,  badatelský kroužek…

 

 

  • Součásti školy

 

  1. 1. stupeň, 2. stupeň – kapacita 240 žáků IZO 102 432 406
  2. Školní družina – kapacita 75 dětí IZO 120 003 350
  3. Školní výdejna stravy – kapacita 140 jídel IZO 120 003 368

 

 

  • Specifikum školy

 

Zvláštností této školy je, že se nachází v malé obci okrajové části bývalého okresu. Většina žáků do školy dojíždí. Za daných podmínek bylo nezbytností sestavit časový plán a školní rozvrh tak, aby byl žákům hlavně v zimním období umožněn bezpečný a včasný návrat do jejich domovů. Začátek a konec školního vyučování je navázán na dopravní obslužnost. Začátek vyučování je v 7.40 hodin, šestá hodina končí v 13.05 hodin a osmá hodina končí ve 14.50 hodin.

Toto časové uspořádání umožňuje rozvíjet práci v zájmových kroužcích a školní družině v plném rozsahu. Žáci jsou také v odpoledních hodinách svými učiteli připravováni na olympiády a soutěže, probíhá náprava poruch učení a doučování žáků. Na škole působí 2 asistentky pedagoga.

 

 

  • Vybavení školy

 

Škola má jídelnu, do které se obědy dováží z jídelny u MŠ Stěbořice.

V areálu školy je školní hřiště a školní pozemek. V hlavní budově jsou kromě standardních tříd odborné učebny chemie/fyziky, jazyků, počítačů s připojením na internet, dále suterénní dílna, žákovská knihovna s čítárnou, tělocvična a venkovní environmentální učebna. Šest tříd je vybaveno projekční technikou s ozvučením, čtyři třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí.