Menu Zavřeno

Základní údaje o škole

 

Identifikace školy

Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace

IZO: 600 143 244

IČO: 70986487

 

Sídlo

Mladecko 67, 747 54  MLADECKO

 

Kontakt

E-mail: info@zsmladecko.cz

Web: www.zsmladecko.cz

Telefon: 553 668 324

Mobilní telefon – vedení školy: 721 636 038

Mobilní telefon – školní družina: 721 636 039

ID datové schránky: scmmpu3

 

Zřizovatel školy

Obec Mladecko

Adresa: Mladecko 19, 747 54  MLADECKO

IČO: 00635502

 

Management školy

Ředitelka školy: Mgr. Lucie Mausová

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Kamila Samsonová

 

Školská rada 

Zástupce zákonných zástupců žáků: Zdeňka Lišková

Zástupce zřizovatele: Pavel Horák

Zástupce pedagogických pracovníků: Bc. Hana Pavlíčková

 

Charakteristika školy

V současné době působí na škole 16 pedagogických pracovníků a 3 provozní (nepedagogičtí) pracovníci.

Vyučuje se podle ŠVP Komplexní pohled na svět ve znění poslední přílohy zavádějící novou informatiku do výuky. V rámci vlastní profilace se ve škole zaměřujeme především na vyučování přírodovědných předmětů.

Školu navštěvuje více jak 120 žáků z obcí spravovaných 8 obecními úřady Mladecko, Jakartovice (Deštné, Bohdanovice, Hořejší Kunčice), Hlavnice, Bratříkovice, Litultovice, Lhotka u Litultovic, Opava, Leskovec nad Moravicí.

Škola má 9 tříd a tři oddělení školní družiny po cca 20 žácích.

Škola pořádá řadu akcí pro žáky i veřejnost, např.: školní představení žáků, sportovní akce, divadelní a filmová představení, návštěvy muzeí, planetária a v neposlední řadě i dny otevřených dveří. Žáci naší školy se pravidelně účastní různých soutěží sportovních, uměleckých nebo vědomostních. Jsou to např.: atletický čtyřboj, vybíjené, výtvarné a literární soutěže, přírodovědné, zahrádkářské a lesnické soutěže, Zlatý list a olympiády odborných předmětů.

Při škole, i při školní družině funguje velké množství zájmových kroužků, ze kterých si děti mohou vybrat a navštěvovat je. Namátkou např.: sportovní, kroužek dovedných rukou, dramatický kroužek, …

 

  • Součásti školy

 

  1. 1. stupeň, 2. stupeň – kapacita 240 žáků IZO 102 432 406
  2. Školní družina – kapacita 75 dětí IZO 120 003 350
  3. Školní výdejna stravy – kapacita 140 jídel IZO 120 003 368

 

 

  • Specifikum školy

 

Zvláštností této školy je, že se nachází v malé obci okrajové části bývalého okresu. Většina žáků do školy dojíždí. Za daných podmínek bylo nezbytností sestavit časový plán a školní rozvrh tak, aby byl žákům hlavně v zimním období umožněn bezpečný a včasný návrat do jejich domovů. Začátek a konec školního vyučování je navázán na dopravní obslužnost. Začátek vyučování je v 7.40 hodin, šestá hodina končí v 13.05 hodin a osmá hodina končí ve 14.50 hodin.

Toto časové uspořádání umožňuje rozvíjet práci v zájmových kroužcích a školní družině v plném rozsahu. Žáci jsou také v odpoledních hodinách svými učiteli připravováni na olympiády a soutěže, probíhá náprava poruch učení a doučování žáků. Na škole působí 2 asistentky pedagoga.

 

 

  • Vybavení školy

 

Škola má jídelnu, do které se obědy dováží z jídelny u MŠ Stěbořice.

V areálu školy je školní hřiště a školní pozemek. V hlavní budově jsou kromě standardních tříd také odborné učebny chemie/fyziky, jazyků, počítačů s připojením na internet, dále suterénní dílna, žákovská knihovna s čítárnou, tělocvična a venkovní environmentální učebna.

Čtyři třídy jsou vybaveny projekční technikou s ozvučením a pět tříd je vybaveno interaktivní tabulí. K dispozici je 1 mobilní interaktivní projektor, který promítá na zem i zeď. Škola disponuje 15 ks notebooků s dotykovým displejem, 13 ks klasických notebooků, 28 ks iPadů, 17 ks tabletů a celkem 43 ks pevných počítačů. Pro moderní výuku informatiky je ve škole k dispozici 6 ks OZObotů, 2 ks robotických sad Lego Mindstorms a 3 ks robotických sad Lego Wedo. V rámci projektu IROP bylo škole poskytnuto 6 ks robotických sad Lego Spike, které se využívají v rámci kroužku Robotika.

 

Pracovní příležitosti:

Hledáme do svého týmu kvalifikovaného učitele/kvalifikovanou učitelku I. stupně. Nutnost splnění kvalifikace podle §7 zákona č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní úvazek: 0,8636

Platové podmínky: v rozmezí od 27531,- Kč do 40364,- Kč (podle délky uznané praxe)

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici kontaktujte ředitelku školy.