Menu Zavřeno

Složení školské rady:

  • za zákonné zástupce žáků:                                         Helena Rašová
  • za zřizovatele:                                                             Ing. Kateřina Kolmanová
  • za pedagogické pracovníky:                                       Hana Pavlíčková

 

Školská rada se schází dle potřeby a na svých jednáních projednává a schvaluje výroční zprávu školy, rozpočet školy a další dokumenty týkající se chodu školy. Zápisy z jednání jsou uloženy u členky školské rady paní Hany Pavlíčkové.