Menu Zavřeno

Složení školské rady pro období 2021 – 2024:

  • za zákonné zástupce žáků:                                         Zdeňka Lišková
  • za zřizovatele:                                                               Pavel Horák
  • za pedagogické pracovníky:                                       Bc. Hana Pavlíčková

 

Školská rada se schází dle potřeby a na svých jednáních projednává a schvaluje výroční zprávu školy, rozpočet školy a další dokumenty týkající se chodu školy. Zápisy z jednání jsou uloženy u členky školské rady paní Hany Pavlíčkové.