Menu Zavřeno

Postup při zápisu dítěte do 1. ročníku

Přihláška k zápisu se vyplňuje elektronicky v systému ŠkolaOnline na následujícím odkaze Elektronická přihláška.

Elektronická přihláška je k dispozici ve stanoveném termínu, který je zveřejněn v aktualitách. Tento termín se vždy pohybuje v období 1. 4. – 30. 4. daného roku.

 

Při elektronické registraci si zvolíte termín, kdy se dostavíte osobně do školy. V případě, že chcete přihlášku doručit jiným způsobem, kontaktujte ředitelku školy.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (scmmpu3),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání (výběr termínu při elektronické registraci).

 

Pokud nemáte možnost provést elektronickou rezervaci, dostavte se do školy v jednom z vypsaných termínů, které se zveřejňují v aktualitách na webu školy. Obvykle dochází ke zveřejnění těchto informací v termínu před samotným zápisem (únor/březen daného roku).

 

K úspěšnému dokončení zápisu potřebujeme k nahlédnutí rodný list dítěte a průkaz pojištěnce.

Při osobním podání tyto dokumenty doneste ve vybraném termínu do školy. Žádosti nemusíte tisknout, budou připraveny při Vaší osobní návštěvě při zápisu.

Při podání elektronicky, je nutné všechny tyto dokumenty (scan rodného listu, scan průkazu pojištěnce a podepsanou přihlášku) zaslat škole do 30. dubna daného roku.

Při podání přihlášky poštou, je nutné kopii rodného listu, kopii průkazu pojištěnce a přihlášku s úředně ověřeným podpisem doručit do školy nejpozději do 30. dubna daného roku.

 

Odklad povinné školní docházky

Odklad začátku povinné školní docházky uděluje ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů a písemného doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení (u nás nejčastěji: Pedagogicko-psychologická poradna Opava) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (postačí písemné doporučení k odkladu povinné školní docházky z pera dětského lékaře). Tato žádost musí být podána do 30. dubna daného roku.

 

Vyplňte elektronickou přihlášku a do ní uveďte, že žádáte o odklad.  K úspěšnému rozhodnutí o odkladu potřebujeme podepsanou žádost o odklad a povinné přílohy (doporučení poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře). V ostatních záležitostech (např. způsob doručení) již postupujte dle výše popsaných instrukcí.

UPOZORNĚNÍ:

Čekací lhůty v Pedagogicko-psychologické poradně mohou být dlouhé, proto pokud zvažujete odklad povinné školní docházky, je vhodné toto začít řešit s dostatečným předstihem. Školské poradenské zařízení pak na základě vyšetření dítěte vydá doporučení o odkladu. Toto doporučení společně s doporučením odborného lékaře jsou povinné přílohy žádosti o odklad a bez nich bude žádost o odklad zamítnuta.

 

Kontakty:

Mgr. Lucie Mausová, ředitelka školy

email: lucie.mausova@zsmladecko.cz nebo info@zsmladecko.cz

tel: 721 636 038 nebo 553 668 324

 

Adresa školy:

Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace

Mladecko 67

747 54  MLADECKO

 

Vzhled formulářů, které se vyplňují elektronicky najdete pod čísly 5 a 6 na tomto odkaze Formuláře a žádosti.

 

Další informace k zahájení školní docházky na naší škole

 

DOPORUČENÉ ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO 1. ROČNÍK

Milí rodiče, předkládáme Vám seznam pomůcek pro budoucího prvňáčka.

Školní aktovka
Penál
Ořezané tužky č.2 /2 kusy – dobré jsou trojhranné/, pastelky ve dřevě, guma, ořezávátko, nůžky.

Látkový pytlík/zůstává ve třídě/
Tepláková souprava, tričko, cvičky/tenisky/,kraťasy – vše podepsáno.
Přezůvky – rovněž podepsány.

Další školní potřeby
Obaly na sešity, obal na notýsek, desky na písmenka, desky na sešity.

Ostatní školní pomůcky jako barvy, výkresy, barevné papíry, štětce, lepidla, plastelína, folie, atd. budou na začátku školního roku zakoupeny hromadně. Může se stát, že se bude vybírat určitá částka na začátku školního roku.

 

Další informace budou sděleny na úvodní schůzce na začátku školního roku.

Děkujeme Vám za vzornou přípravu.

 

Stažení dokumentů

ZŠ Mladecko