Menu Zavřeno

Přírodovědná naučná stezka Mladeckem

Přírodovědná naučná stezka Mladeckem má sloužit žákům základních škol pro hlubší poznání širšího okolí Mladecka. Vznikla v rámci projektu základní školy Mladecko "Komplexní pohled na dění kolem nás jako nástroj sebereflexe a enviromentálního rozvoje". Na deseti zastaveních jsou žáci seznamování s historii školy, obce a se základními ekosystémy, které se v této oblasti vyskytují. Nejedná se jen o poznání typických zástupců jednotlivých společenství rostlin a živočichů na určitém stanovišti , ale především o rozkrytí jejich vzájemných vztahů. Cílem poznávací a vzdělávací stezky je také poskytnout žákům informace o způsobech ochrany přírody. Stezku může využít i široká veřejnost, která chce poznat geologickou minulost Mladecka. Tato oblast patří do Nízkého Jeseníku a je součástí Mikroregionu Hvozdnice. V tomto regionu přírodu lužního lesa představuje i naučná stezka Hvozdnice ve Slavkovském lese u obce Slavkov u Opavy.

Informační letáky, mapa umístění všech stanovišť nebo pracovní listy jsou k dispozici v kanceláři vedení školy.
V případě zájmu o tyto tištěné materiály, prosím, kontaktujte vedení školy.