Menu Zavřeno

V odkazu „Formuláře a žádosti“ najdete základní formuláře pro různé žádosti. Ty jsou vždy ve formátu .docx pro vepisování údajů v počítači a následného tisku (Prosíme, neupravujte žádné položky.), nebo ve formátu .pdf pro tisk čistého formuláře. K některým formulářům jsou nutné přílohy. O nutnosti dalších dokumentů se můžete informovat osobně v kanceláři školy, telefonicky či emailem.

 

Nyní vysvětlivky k některým formulářům:

Žádost o uvolnění žáka slouží pro uvolnění žáka ze školní docházky na určité časové období z různých důvodů (např. předem známá dlouhodobá absence žáka z důvodu ozdravného pobytu).

Žádost o uvolnění z výuky slouží pro uvolnění žáka z určitého předmětu z různých důvodů (např. částečné či úplné uvolnění z předmětu Tělesná výchova pro zdravotní obtíže).

Zápisní list – slouží pro všechny žáky, které nově přijímáme (do první třídy, ale také do jiné třídy v rámci přestupu z jiné školy). Zápisní list pro tento školní rok je uveden pod číslem 4, zápisní list pro příští školní rok je uveden pod číslem 5.

 

Odkaz na Formuláře a žádosti