Menu Zavřeno

V odkazu „Formuláře a žádosti“ najdete základní formuláře pro různé žádosti. Ty jsou vždy ve formátu .docx pro vepisování údajů v počítači a následného tisku (Prosíme, neupravujte žádné položky.), nebo ve formátu .pdf pro tisk čistého formuláře. K některým formulářům jsou nutné přílohy. Vytištěné formuláře jsou k dispozici také v kanceláři školy. O nutnosti dalších dokumentů se můžete informovat osobně v kanceláři školy, telefonicky či emailem.

 

Nyní vysvětlivky k některým formulářům:

Žádost o uvolnění žáka slouží pro uvolnění žáka ze školní docházky na určité časové období z různých důvodů (např. předem známá dlouhodobá absence žáka z důvodu ozdravného pobytu).

Žádost o uvolnění z výuky slouží pro uvolnění žáka z určitého předmětu z různých důvodů (např. částečné či úplné uvolnění z předmětu Tělesná výchova pro zdravotní obtíže).

Žádost o přestup – pro žáky, kteří již navštěvují jinou školu. Žádost se vyplňuje dle školního roku, ve kterém žák zahájí docházku na naší škole. Pod číslem 3 je nachystaná žádost pro probíhající školní rok, pod číslem 4 je zařazena žádost pro následující školní rok.

 

Odkaz na Formuláře a žádosti