Menu Zavřeno

Aktualizované informace k průběhu výuky a testování od 24.5.2021

Vážení rodiče,
na základě novelizace mimořádných opatření Vás informuji o průběhu vzdělávání a testování žáků naší školy v následujícím období.

 

Od pondělí 24. 05. 2021 je provoz školy v běžném režimu a všechny ročníky mají prezenční výuku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu.

 

Změny v testování:

Testování všech žáků bude probíhat 1 x týdně vždy v pondělí.

 

Změnila se dodávka antigenních testů. Nově se bude testovat testovací sadou Sejoy. Změna druhu testů neznamená změnu průběhu testování. Žáci budou postupovat při testování stejně jako v předchozích týdnech.

 

Odkaz na instruktážní video při testování sadou Sejoy: Instruktážní video – test Sejoy

 

 

Žáci I. stupně (1. – 5. třída) se v testovací den (v pondělí) shromažďují u hlavního vchodu, kde budou pověřenou osobou dále organizováni do testovacích skupin a odvedeni do testovací místnosti.

 

Žáci II. stupně (6. – 9. třída) se v testovací den (v pondělí) shromažďují u zadního vchodu (vchod ze dvora), kde budou pověřenou osobou dále organizováni do testovacích skupin a odvedeni do testovací místnosti.

 

Z důvodu časové náročnosti samotestování žáků je nutné, aby žáci byli v pondělí (v testovací den) u školy nejpozději v 7:20 h. (využijí dřívější spoj, pokud je to možné; po příjezdu autobusu odchází ihned do školy; popř. místní odchází z domova do školy dříve).

 

Školní družina je v provozu bez omezení.

 

I nadále zůstává v platnosti, že žáci jsou povinni mít po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku nebo respirátor FFP2, popř. ochranu dýchacích cest splňující normy pro tyto roušky a respirátory.

 

Protože bude docházet k častému větrání vnitřních prostor a výuka se může přesunout do venkovních prostor, doporučujeme oblečení přizpůsobit aktuálnímu počasí. Tělesná výchova bude probíhat pouze na venkovním sportovišti. Zpěv v hudební výchově je zatím stále zakázán.

 

 

 

V případě dalších dotazů, kontaktujte vedení školy.

info@zsmladecko.cz             553 668 324

 

Mgr. Lucie Mausová, ředitelka školy      lucie.mausova@zsmladecko.cz            721 636 038

 

Mgr. Petra Ochranová, zástupkyně ředitelky školy     petra.ochranova@zsmladecko.cz