Menu Zavřeno

72 hodin

72 hodin – obnova přírody

I letos se naše škola zúčastnila akce 72 hodin pro podporu obnovy přírody. Tento školní rok žáci Žákovského parlamentu měli na výběr ze 3 možností. Vybrali si výsadbu nových ovocných stromů (jabloň, třešeň, hrušeň). Společně s chlapci 6. a 7. třídy jsem se vydali na pozemek školy, kde jsme stromy zasadili.  

Jsme velmi rádi, že našim žákům není příroda lhostejná a snaží se ji chránit i obnovovat. Věříme, že se další rok opět této akce zúčastníme.

Mgr. Jana Dudová