Menu Zavřeno

Zápis žáků do 1. třídy

Plakát pro zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

informujeme Vás o zápisu do 1. třídy Základní školy Mladecko pro školní rok 2024/2025, který proběhne

v pátek 5. 4. 2024 v čase 14:00 – 17:30 h.

a

v sobotu 6. 4. 2024 v čase 9:00 – 11:00 h.

Pro rychlejší průběh administrativní části zápisu, prosím, využijte možnosti elektronického předzápisu, kde vyplníte potřebné údaje do přihlášky a určíte si termín a čas, kdy se se svým dítětem dostavíte na motivační část zápisu. V době, kdy vaše dítě bude hravou formou seznamovat se školou, dokončíme administrativu spojenou se zápisem.

V případě, že chcete přihlášku doručit jiným způsobem než osobním podáním, kontaktujte ředitelku školy.

Pokud nemáte možnost provést elektronickou rezervaci, kontaktujte nás emailem nebo telefonicky, rádi Vám pomůžeme, nebo se domluvíme na termínu, kdy se můžete do školy dostavit.

 

Elektronická přihláška bude dostupná v termínu od 22. 3. 2024 do 5. 4. 2024 na tomto odkaze:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsmladecko/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41305

Při vyplňování elektronické přihlášky prosím využívejte našeptávač adres, viz návod na vyplnění elektronické přihlášky ZDE(dokument se otevře na nové záložce). Děkujeme!

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou

  • rodný list dítěte
  • průkazku zdravotní pojišťovny dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc, karanténa). V tomto případě kontaktujte ředitelku školy.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2024 šest let.
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2023), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Odklad povinné školní docházky:

Odklad začátku povinné školní docházky uděluje ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů a písemného doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení (u nás nejčastěji: Pedagogicko-psychologická poradna Opava) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (postačí písemné doporučení k odkladu povinné školní docházky z pera dětského lékaře). Tato žádost musí být podána do 30. dubna 2024.

Tiskopis žádosti o odklad získáte po vyplnění elektronické přihlášky a zaškrtnutí možnosti, že budete žádat o odklad.

 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Děkuji za spolupráci.

 

Mgr. Lucie Mausová, ředitelka školy

 

lucie.mausova@zsmladecko.cz

721 636 038