Menu Zavřeno

Pojďme léčit českou krajinu

Dubnový úkol v rámci projektu Recyklohraní byl zaměřen na českou krajinu a na to, jak se během posledních desetiletí změnila. Z hlediska našeho životního prostředí jsou to bohužel změny k horšímu. Žáci měli zapátrat, jaký vliv na tuto proměnu má klimatická změna a nerozvážné hospodaření nás lidí a měli hledat cestu, jak vrátit naši krajinu zpět do lepší kondice, jak tyto změny zastavit či zpomalit, jak se na ně připravit. Do různých aktivit spojených s tímto úkolem se zapojili žáci nižšího i vyššího stupně. Dozvěděli se spoustu informací, ale doufáme, že tyto informace využijí právě ke zlepšení životního prostředí.

Mgr. Iveta Sypěnová