Menu Zavřeno

Úspěch v soutěžích Mladý zahrádkář a Floristika v Opavě

Jako každým rokem i letos jsme s vybranými žáky absolvovali soutěže “Mladý zahrádkář” a “Floristika”. Tato akce byla pořádaná Územím sdružením Českého zahrádkářského svazu Opava v prostorách Masarykovy střední školy zemědělské a přírodovědné v Opavě ve spolupráci s odborem školství Magistrátu města Opavy. V soutěži Mladý zahrádkář si žáci ověřili všeobecné znalosti ve 40 otázkách písemného vědomostního testu a praktickém poznávání rostlin. Zde se na těsném skvělém druhém místě v kategorii starší žáci umístila s perfektními znalostmi žákyně 9. třídy Adéla Vašůtová. Floristická soutěž se pak zaměřila na uměleckou stránku zahradnictví prostřednictvím aranžování květin a tvorby květinových dekorací.  V této disciplíně se vynikajícím způsobem prosadila Karolína Kučerová, rovněž devátá třída, která si odnesla první místo.  Žákyním srdečně blahopřejeme ke krásnému umístění. Děkujeme také všem zúčastněným žákům za jejich píli a reprezentaci naší školy.